Nu planerar Pågen utbyggnad av sin bageriverksamhet med ett nytt bageri på ett transportmässigt strategiskt läge mitt bland råvarorna. Under lång tid har Pågen tittat på olika lösningar och haft utbyggnadsplaner för att kunna öka sin förmåga att leverera än mer dagsfärskt bröd och kunna säkra sin framtida utveckling.

Nu står det klart att Pågens satsning för att kunna säkra sin tillväxt framåt och kunna öka sin bagerikapacitet primärt kommer handla om att man etablerar sig på en tredje ort med ett helt nytt bageri.

  • Givet förutsättningarna på våra befintliga bageriorter – Malmö och Göteborg – med ändrade förutsättningar såsom detaljplansändring med bostäder intill bageriet i Göteborg och villkor för en utbyggnad i Malmö, så har vi fått behov av att titta på fler lösningar för att kunna säkra vår framtid, säger Anders Carlsson Jerndal, VD.

Under flera år har Pågen tittat på olika sätt att utöka sin kapacitet, inte minst för att kunna baka än mer på natten och därmed kunna leverera än mer dagsfärskt bröd på morgonen till butiker runt om i landet. Pågen tror även på en ökad efterfrågan från konsument och framtida tillväxt i sina kategorier, bland annat då bröd är en växtbaserad produkt. Man vill då inte att bristande kapacitet i bageriet sätter käppar i hjulet för att kunna driva den klimatsmarta brödkategorin.

  • Vi har haft god tillväxt under flera år. Målet med att bygga ett nytt bageri är att kunna tillmötesgå konsumenternas önskan om att kunna köpa färskt bröd och säkra vår leveransförmåga även framåt. Likaså måste vi kunna utveckla vår verksamhet och möjliggöra tillväxt och expansion även utanför Sveriges gränser, säger Anders Carlsson Jerndal, VD på Pågen.

Etableringen i Landskrona påbörjas så snart tillstånd och tillhörande processer möjliggör byggstart av det nya bageriet. Pågens avsikt är att fortsätta baka som vanligt i de två bagerierna i Malmö och Göteborg även framåt. Ombyggnation och moderniseringar av linjer komma ske i de befintliga bagerierna, men planerna på utbyggnad av Malmö bageriet ändras härmed. Istället kommer det nya bageriet i Landskrona möjliggöra säkrad leveransförmåga liksom framtida utveckling och ett par hundra nya arbetstillfällen i Landskrona i en första fas.