Efter närmare sex år som vd lämnar Anders Fredriksson Norrmejerier och går vidare till rollen som koncernchef och vd för Löfbergs. Rekrytering av en ny vd startar omgående.

– Att Anders nu väljer att lämna Norrmejerier känns tråkigt men det är bara att gratulera Löfbergs till en bra rekrytering säger Ulla Bergström, Norrmejeriers ordförande.

– Vi har haft en spännande resa på Norrmejerier och tidpunkten att lämna nu är bra, säger Anders Fredriksson.

Anders Fredriksson kom in i Norrmejerier för närmare sex år sedan inför en stor investerings- och omställningsfas utifrån en marknad i förändring där konsumenterna efterfrågar allt mer ost men dricker mindre mjölk.

– Vi har under den här perioden satt en ny strategi för att möta framtidens konsumenter, investerat i såväl vår färskvaru- som ostproduktion, utvecklat vår ostaffär både i volym och i värde och just nu startar vi upp produktionen av grillost. Detta skapar förutsättningar för ökad effektivitet och en bra balans i mejeriet vilket är mycket viktigt för de norrländska mjölkbönderna säger Ulla Bergström.

Anders Fredriksson kommer att arbeta kvar på Norrmejerier fram till sommaren. Det beräknas att ta cirka 6 till 12 månader att få en ny vd på plats.

– Det är en viktig rekrytering för Norrmejerier och dess ägare, de norrländska mjölkbönderna, för att fortsätta arbetet att skapa förutsättningar för levande lantbruk i Norrland och göra gott säger Ulla Bergström.