Health and Sports Nutrition Group HSNG AB (HSNG) återkallar flera produkter under varumärket Walden Farms. Anledningen är att  den svenska etiketten på förpackningen inte deklarerar allergener på ett sätt som överensstämmer med innehållet. Produkterna kan innehålla sulfit, mjölk, fisk eller soja som kan ge allergiska reaktioner som kan innebära hälsofara. Är man inte allergisk mot dessa ingredienser är det helt ofarligt att konsumera produkterna.