Rekordmånga projekt har sökt stöd från Lidl Future Initiatives och årets tema Hållbarhetsakuten. Av hela 122 ansökningar har nu finalister rekommenderats av en panel med ledande experter och åtta projekt har valts ut. Ett eller fler av projekten kommer att få ta del av de 11 miljoner kronor som Lidls kunder bidragit med genom en tidigare prishöjning på plastpåsar.

Tidigare under hösten gav Lidl forskningsinstitut, universitet, högskolor, ideella organisationer och företag möjligheten att ansöka till Hållbarhetsakuten, där upp till 11 miljoner kronor delas ut till tidskritiska projekt utanför den egna verksamheten och som ger snabbare omställning till hållbara livsmedelssystem. Intresset har varit mycket stort och Lidl har fått 122 ansökningar med hög kvalitet och relevans. Bland de många projekten finns pilottester av AI och smarta odlingsrobotar, cirkulära kretslopp, hållbar produktion av blå och gröna proteiner samt projekt som gör det lättare för konsumenter att välja klimatsmart och hälsosamt.

– Vi är otroligt glada över de rekordmånga projekt som sökt stöd från Hållbarhetsakuten. Som livsmedelsaktör är vi en del av de utmaningar som branschen står inför och genom Hållbarhetsakuten kan vi tillsammans bidra med lösningar som snabbt ger fler möjligheten att leva och äta mer sunt och hållbart. Expertpanelen har gjort ett gediget arbete med att bedöma ansökningarna och ge rekommendation om finalister och nu tar vi i Lidls jury vid för att utse de slutliga vinnande projekten, säger Johan Augustsson, Sverigechef Lidl.

Finalisterna har granskats av en panel bestående av fem ledande experter som representerar viktiga kunskapsområden inom hållbarhet. Finalisternas gemensamma nämnare är hållbarhet och att samverkan, innovation samt nytänkande idéer skapar stora systemförändringar till nytta för alla konsumenter. Finalisterna ger en muntlig presentation av sina projekt för Lidls jury den 19 november. De slutliga vinnarna prisas vid en digital prisceremoni den 20 november.

– Vi var förberedda på ett stort intresse, men 122 ansökningar hade vi inte ens kunnat föreställa oss. Vi har fått se massor av utmanande projekt, flera av dem bedömer vi snabbar upp utvecklingen och ger Sverige innovationskraft inom hållbarhet. Vihar nu gett våra rekommendationer till Lidls jury på vilka vi tror kan ge möjlighet till snabbare utveckling och som ger Sverige möjlighet att behålla sin ledande ställning inom hållbarhet, säger Håkan Isaksson, affärsstrateg, Sveriges lantbruksuniversitet, en av experterna i panelen.

– Genom Hållbarhetsakuten och de utvalda projekt finns det möjlighet att ge livsmedelssystemet den akupressur som behövs för att skapa betydande systemeffekter. Till vår glädje finns det ett mycket stort allmänt intresse för kombinationen av livsmedel, innovation och hållbarhet, säger Ulf Sonesson, forskningschef på RISE och expert i panelen.

Mer information om finalisterna och projekten:

”Klimatsmart Certifiering av Kollagring i Marken” från Inkonova AB

Test hur drönare med hjälp av AI gör det enklare för jordbrukare att mäta jordens kollagringsförmåga och till konsument skapa en klimatsmartsmärkt primärproduktion.

”Dax för Brax – fiske som gynnar Östersjön” från Race For The Baltic 
Test av nya metoder för kustnära fiske av brax och id för utveckling av nya konsumentprodukter och mer samverkan för att minska övergödningen av Östersjön.

”Konkret cirkulärt livsmedelssystem” från Renahav Sverige AB
Test av cirkulärt system där matsvinn och sidoströmmar ersätter småfisk och soja som foder för lax- och fiskodling.

”Boost – en bönbaserad ost” från RISE 
Utveckling av en vegetabilisk ost baserad på den svenska åkerbönan vilken gör en mer diversifierad primärproduktion möjlig och mer hållbara alternativ på smörgåsen.

”Naturbeteskött med virtuella stängsel” från RISE
Test hur virtuella stängsel kan minska stressen hos nötkreatur och möjliggöra regenerativt bete och naturvårdsbetning.

”Svinn-labb” från Rädda barnen
Utbildning och kunskapsspridning om matsvinn bland barn, unga och vuxna, vilken skapar en lokal gräsrotsrörelse och ökar social hållbarhet.

”Hållbar livsmedelsproduktion med frövitalisering” från Robust Seed Technology A&F AB
Pilottest av frövitalisering direkt i primärproduktionen, för fler och friskare plantor på mindre yta och större volymer av hälsosam mat.

”Ätbar matförpackning av biomaterial för minskat matsvinn” från Saveggy AB och
Lunds universitet

Praktiska försök med ett alternativ till skyddsplast på gurka som är ätbart och kan ersätta plastförpackningar runt frukt och grönsaker.

Hela expertpanelen utgörs av:

Katarina Graffman, Fil Dr Kulturantropologi, Uppsala universitet

Håkan Isaksson, affärsstrateg, Sveriges lantbruksuniversitet

Ulf Sonesson, forsknings- och affärsutvecklingsansvarig, Jordbruk och Livsmedel, RISE

Johan Jörgensen, grundare, Stockholm Foodtech

Victoria Voss Bignet, forskare vid Stockholm Resilience Centre

De 11 miljoner kronorna har Lidls kunder bidragit till genom en tidigare prishöjning på plastbärkassar med 50 öre som ett initiativ för att minska konsumtionen av plast. 

För mer information om utlysningen och intervjuer med experterna, se www.lidl.se/hallbarhetsakuten.