I våras inleddes en pilotsatsning mellan Circle K och Too Good To Go i syfte att minska kedjans matsvinn. Resultatet har varit över all förväntan, där de tio stationerna som ingått tillsammans räddat nära 1700 kassar. Nu skalas samarbetet upp rejält och införs över hela landet.

Genom Too Good To Go-appen kan kunder boka överraskningskassar från Circle K, fyllda med god mat och dryck som annars riskerar att bli till svinn. Sedan samarbetets start i april har nära 1700 kassar räddats, vilket betyder en besparing på 4,25 ton koldioxidekvivalenter. Det motsvarar koldioxidutsläppen för 12 flygresor Stockholm-London. Av alla kassar som lagts ut för räddning har hela 69 % hämtats och ätits upp istället för att kastas.

– Det är fantastiskt att se vad som händer när goda initiativ får ta plats. Det här har varit ett hjärteprojekt för mig sedan vi först inledde dialogen med Too Good To Go, och vi är så glada att vi tillsammans skapat så fina resultat. Våra kunder har visat stor uppskattning för satsningen och ger oss höga betyg på kassarnas innehåll, och vår personal är eld och lågor över chansen att slippa slänga mat, säger Therese Fridd, hållbarhetsansvarig på Circle K.

Too Good To Go är världens största maträddar-app där mat som riskerar att slängas i slutet av dagen istället säljs till en tredjedel av priset. I Circle Ks kassar finns exempelvis dagsfärska smörgåsar och fikabröd, godis, sallader och olika sorters drycker. Kassen kostar 39 kr men värdet är alltid minst 120 kr.

– Att vi nått de här resultaten på endast tio stationer bådar verkligen gott och intresset att få ansluta sig har varit väldigt stort från alla våra stationer. Vi har både möjlighet och ansvar att göra skillnad, och tack vare vårt stora stationsnät över hela Sverige kan vi åstadkomma mycket, avslutar Therese Fridd.