Coop återkallar Coop Ägg Frigående 12-pack, Coop Ägg Frigående 24-pack samt Xtra Ägg Frigående 15-pack med tre olika bäst före-datum. Anledningen till återkallelsen är att varorna kan innehålla salmonella. Leverantören av äggen har vid en rutinkontroll upptäckt salmonella i ett av de stall där äggen har värpts.  

Återkallelsen gäller följande produkter med följande bäst före-datum: 

  • Coop Ägg Frigående inomhus, 12-pack, storlek ML, bäst före-datum 2023-01- 26, 2023-01-27, 2023-01-28. 
  • Coop Ägg Frigående inomhus, 24-pack, storlek M, bäst före-datum 2023-01- 26, 2023-01-27, 2023-01-28. 
  • Xtra Ägg Frigående inomhus, 15-pack, storlek S, bäst före-datum 2023-01- 26, 2023-01-27, 2023-01-28. 

Coop tar händelsen på mycket stort allvar och utreder med leverantören hur detta har kunnat ske. Varorna kan innebära en hälsofara men vid upphettning till 70 grader dör salmonellabakterien.   

Vid återkallelsen stoppas produkten i kassan och är inte möjlig att köpa. Kunder som har köpt någon av produkterna ovan med aktuellt bäst före-datum uppmanas lämna tillbaka produkten i Coops butiker och få pengarna tillbaka. 

Coop beklagar det inträffade.