Tisdag 1 december har Coop Logistik AB ingått avtal med kapitalförvaltningsbolaget DWS kring Coops nya centrallager som byggs i Eskilstuna logistikpark. Uppgörelsen innebär ett långsiktigt partnerskap där DWS övertar ägandet av tomten och fastigheten.   

I oktober meddelade vi på Butiksnytt om Coop och dess planer på att bygga en ny, central och helautomatiserat terminal i Eskilstuna. Den nya varuterminalen blir en av Europas största helautomatiserade terminaler för livsmedel, och blir tillsammans med en ny logistiklösning hjärtat i Coops hela varuförsörjning. Terminalen kommer att förse Coops butiker i hela Sverige med varor inom kategorierna färskvaror, kolonial och nonfood-varor.  

LÄS OCKSÅ: Coop investerar för framtiden – bygger automatiserad varuterminal i Eskilstuna

Tisdag 1 december 2020 slöt Coop och kapitalförvaltningsbolag DWS avtal som innebär att DWS, genom sin fastighetsfond EUROPE II, övertar ägandet av tomten och fastigheten. Coop investerar i automationen och logistiklösning.

 – Med DWS får Coop en långsiktig och stabil ägare till fastigheten och en partner som vi ser fram emot att fortsätta utveckla anläggningen tillsammans med, säger Örjan Grandin, VD Coop Logistik och vice vd Coop Sverige.   

Fakta  

  • Coops terminal blir en av Europas största helautomatiserade terminaler för livsmedel.  
  • Terminalen kommer att leverera varor till samtliga Coops cirka 800 butiker, och kommer att hantera färskvaror, kolonial och nonfood-varor.  
  • Beräknas vara i full drift under andra halvåret av 2024.  
  • Cirka 400 arbetstillfällen vid full drift, samt ytterligare 100 säsongsarbetare.  
  • Tomten för terminalen är 276 000 kvm stor, vilket motsvarar 51 fotbollsplaner.  
  • Terminalbyggnaden kommer att ha en grundyta på 77 000 kvm (14 fotbollsplaner), och en totalyta på 109 000 kvm.