Handelsunderskottet för jordbruksvaror och livsmedel (exklusive fisk) uppgick till 54 miljarder kronor 2021 vilket är en minskning med 1,1 miljarder kronor eller 2 procent jämfört med 2020.

Exporten av jordbruksvaror och livsmedel (exklusive fisk) uppgick 2021 till 62 miljarder kronor vilket är en ökning med närmare 5 miljarder kronor eller 8 procent. Det är främst värdet av exporten av diverse livsmedel (t.ex. soppor, matfett, färdigmat och halvfabrikat), oljor och fetter, drycker, mjölk och mejeriprodukter, kaffe samt djurfoder som ökat.

Importen uppgick till 116 miljarder kronor. Det innebär en ökning med drygt 3 miljard kronor eller 3 procent jämfört med 2020. Siffrorna exkluderar fisk. Det är främst värdet av oljor och fetter, kött, djurfoder, oljeväxtfrön och oljehaltiga nötter samt diverse livsmedel som ökat.

Våra grannländer är fortsatt viktigast i handeln
De viktigaste marknaderna 2021 för export av jordbruksvaror och livsmedel (exklusive fisk) var Norge, Danmark och Finland som står för 47 procent av det totala värdet av den svenska exporten. Exporten till:

  • Norge ökade med 1,2 miljarder kronor eller 10 procent främst beroende på ökningar för tobak och tobaksvaror, kaffe, djurfoder, socker samt mjölk och mejeriprodukter
  • Danmark ökade med 175 miljoner kronor eller 2 procent främst beroende på ökningar för diverse livsmedel, djurfoder, tobak och tobaksvaror samt drycker
  • Finland ökade med 0,5 miljarder kronor eller 8 procent främst beroende på ökningar för djurfoder, kaffe, spannmål samt mjölk och mejeriprodukter

Mer information
Läs Utrikeshandel årssammanställning 2021 – Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2021