Fazer fokuserar på matupplevelser och ser mat som en lösning. Sätten att odla, producera och konsumera mat har en betydande inverkan på omgivningen, samhället och vårt välmående. För att ytterligare främja implementeringen av sin ambitiösa hållbarhetsagenda, har Fazer anslutit sig till Science Based Targets initiative (SBTi). I enlighet med SBT, kommer Fazer att definiera nya klimatmål och utveckla sin samarbetsmodell med leverantörer för att minska utsläppen i både den egna verksamheten och i hela värdekedjan.

Fazer har haft höga ambitioner för sitt klimatarbete redan i många år. Målet om minskade utsläpp är i enlighet med ett av koncernens fyra centrala hållbarhetsmål och har även sedan tidigare omfattat både den egna verksamheten och värdekedjan. I och med att Fazer anslutit sig till SBTi, kommer koncernen att utarbeta nya klimatmål i enlighet med de mål som angivits i Parisavtalet. Fazer-koncernens sammanlagda koldioxid (CO2) utsläpp uppgår till ca 1,3 miljoner ton årligen.

Merparten av utsläppen kommer från produktionen av råvaror och material i värdekedjan. Samarbete med hela värdekedjan kommer därför att spela en central roll i att minska utsläppen även i framtiden.

– Fazer har alltid varit en föregångare inom hållbarhet. Det är en källa till stolthet hos våra medarbetare och betydelsefullt för våra konsumenter. Vårt hållbarhetsarbete är i linje med vår mission: Mat med mening. Vi kan och vi ska ta en ännu aktivare roll i att bekämpa klimatförändringarna,” konstaterar Christoph Vitzthum, koncernchef för Fazer-koncernen. ”Vi är medvetna om den avgörande roll som det internationella näringslivet har i i att bekämpa de risker som klimatförändringarna förorsakar vår planets framtid. Genom att ställa vetenskapligt baserade mål, förbinder vi oss vid att minska utsläppen, inte enbart i vår egen verksamhet, utan även i vår värdekedja, fortsätter Sari Sarin, direktör för hållbarhet inom Fazer-koncernen.

Initiativet Science Based Target är ett samarbete mellan UN Global Compact, WRI, WWF och CDP. Syftet är att stötta företag i att snabbt kunna ta kliv för klimatet genom att sätta ambitiösa mål för att minska utsläppen av växthusgaser. Företagens mål anses vara vetenskapligt baserade om de är i linje med Parisavtalet, vilket innebär att den globala temperaturökningen ska hållas väl under 2 grader, men helst stanna vid 1,5 grad jämfört med pre-industriell nivå.

Läs mer om Fazer