ANNONS

Orklas varumärke Felix lanserar nu dressingflaskor gjorda av biobaserad plast, som består av restprodukter från skogs- och jordbruk.

– Vi på Orkla är engagerade i att vara en del av omställningen till en hållbar plastanvändning. Ska Sverige klara det övergripande klimatmålet om nettonollutsläpp till 2045 måste även plasten bli en del av den cirkulära ekonomin, säger Elna Hallgard, utvecklingschef förpackningar på Orkla Foods Sverige.

De nya plastflaskorna för Felix dressingar är tillverkade av biobaserad polypropen (PP). Detta möjliggörs genom en så kallad massbalanslösning, som innebär att förpackningsleverantören i sin generella produktion ersätter fossil olja med vegetabilisk olja i motsvarande mängd som används för att tillverka Orklas dressingflaskor.

Felix nya dressingförpackningar byts ut löpande och finns i butikerna från och med juni.

Hela 6 procent av Sveriges växthusgasutsläpp kommer från plast som bränns. För att förpackningar av plast ska bli en del av den cirkulära ekonomin krävs lösningar inom en rad olika områden. Det handlar bland annat om att alla förpackningar ska kunna materialåtervinnas och att öka användningen av fossilfritt och återvunnet material. Orkla strävar efter att vara en föregångare och arbetar för att minimera klimatavtrycket från sina förpackningar. Bolaget har som mål att senast 2025 ska alla förpackningar kunna materialåtervinnas och hälften av alla plastförpackningar vara gjorda av förnyelsebart eller återvunnet material.

ANNONS