Utvärderingen av Polarbrödsbranden visar att flera olyckliga omständigheter tillsammans gjorde att Polarbröds bageri i Älvsbyn fick omfattande skador vid branden i augusti förra året. Insatsen försvårades av bland annat av byggnadens komplexitet, stora lokaler och att det i kylanläggningen fanns stora mängder brandfarlig ammoniak.

Två oberoende utredningar av Polarbrödsbranden har nu gjorts på initiativ av Räddningstjänsten Piteå- Älvsbyn. Den ena är en olycksutredning gjord av Myndigheten för samhällsskydds och beredskap, MSB, som beskriver brandförloppet med fokus på brandtekniska förutsättningar. Den andra utredningen fokuserar på Räddningstjänstens insats och den undersökningen står Uppsala Brandförsvar för. Utomstående utredare anlitades på grund av den omfattande skadan och den stora räddningsinsatsen.

LÄS OCKSÅ: Många bidragande orsaker bakom branden i Polarbröds fabrik

– Polarbrödsbranden var en allvarlig och omfattande brand och det är viktigt att vi, men även andra räddningstjänster, får möjlighet att ta lärdom av branden. Vi kommer att använda dessa utredningar för att utveckla vårt arbete inom räddningstjänsten. Det kan handla om ledning, rutiner, arbetssätt, metoder, tillsyner med mera, säger Torbjörn Johansson, Räddningschef Piteå-Älvsbyn.

Det var sent på söndagskvällen den 23 augusti 2020 som branden bröt ut på Polarbröd i Älvsbyn. En brand upptäcktes av personalen vid ett transportband i produktionslokalen och släcktes. Vad man inte observerade var att det även brann i ett annat inneslutet transportband. När man upptäckte det försökte personalen släcka även den branden, men när det inte lyckades larmades räddningstjänsten och lokalen utrymdes. Branden spred sig sedan snabbt vidare. Tekniska problem tillsammans med den mänskliga faktorn gjorde också att larmets fördröjdes några minuter.

LÄS OCKSÅ: Polarbröd välkomnar utredningen

När Räddningstjänsten kom på platsen gjordes först ett utvändigt släckförsök, därefter påbörjades en rökdykarinsats som fick avbrytas på grund av för riskfylld miljö. Släckarbetet återupptogs på taket men fick snart avbrytas på grund av rasrisk. Utvändigt släckarbete skedde därefter från höjdfordon tillsammans med trycksättning av angränsande lokaler för att begränsa spridning av branden. Målsättningen var att skydda råvarulager, silohus, kontor och ammoniakanläggningen.

– Vi fick ändra angreppsätt kontinuerligt allt eftersom riskerna ökade. Säkerheten är viktig vid alla räddningsinsatser och vi är tacksamma för att branden inte medförde några personskador, varken för räddningstjänstens personal, Polarbröds personal eller allmänheten, säger Torbjörn Johansson, Räddningschef Piteå-Älvsbyn.

Ett 30-tal brandmän från Älvsbyn, Piteå, Boden och Luleå jobbade tillsammans med att försöka släcka branden och begränsa brandens spridning. Under natten skedde en kraftig explosion och då uppmanades boende i centrala Älvsbyn att hålla sig inomhus och stänga dörrar och fönster på grund av risk för brandrök och eventuellt utsläpp av ammoniak. Vid den tidpunkten övergick räddningstjänstens insats från aktiv brandsläckning till defensiv insats för skydda angränsade byggnader och förhindra brandspridning till ammoniakanläggningen. Polisen spärrade av runt Polarbröds fabriksområde i en radie av 1000 meter och trafiken stoppades på järnvägen som ligger i närheten av Bageriområdet. Under tiden brann det mycket kraftigt i stora delar av byggnadskomplexet. Räddningstjänsten insatsen pågick från söndag kväll fram till tisdag eftermiddag och branden fick omfattande materiella skador.