I december uppgick City Gross försäljning till 983 miljoner kronor, vilket var en ökning i jämförbara butiker med 5,3 %. December handlade till stor del om att skapa en säker julhandel, för både kunder och medarbetare, med bland annat utökade öppettider och installering av digitala kundräknare.

LÄS OCKSÅ: Stark försäljningsutveckling under oktober för City Gross

Anders Wennerberg, vd för City Gross.

-Tack vare bra intern support från lager och varuförsäljning och ett fantastiskt arbete i butik med långa och många dagar samt ett högt tryck på vår e-handel, hade vi en bra julförsäljning, säger Anders Wennerberg, vd för City Gross.