ANNONS

Simris Alg AB (publ) offentliggör idag sin delårsrapport för perioden januari – december 2020, se nedan. I samband med bokslutskommunikén vill styrelse och ledning förtydliga bolagets strategi och vidare framdrift. Verksamheten kommer framöver att bedrivas inom följande verksamhetsområden:

SIMRIS BIOMIMETICS – avancerad hudvård och läkemedel
SIMRIS NOVEL FOODS – nya livsmedel och alternativa proteiner
SIMRIS – omega-3-tillskott till konsument

Området avancerad hudvård och läkemedel kommer att bedrivas under verksamhetsnamnet SIMRIS BIOMIMETICS. Mikroalger är en kraftfull bioteknologisk plattform för discovery och produktion av olika typer av verksamma ämnen, där syftet är att utnyttja algernas unika biokemiska pathways och förmåga till post-translationella modifikationer. Detta område är renodlat business to business och bolagets forsknings- och utvecklingskraft parat med dess unika produktionsmetod är ett starkt erbjudande till marknaden. De första områdena rör enzymer som skyddar huden mot fria radikaler, anti-inflammatoriska och prebiotiska polysackarider, samt behandling av så kallad atopisk dermatit. Utvecklingsportföljen är långsiktig, men de första produkterna inom hudvård beräknas nå b2b-marknaden redan under 2022. Utvecklingen inom SIMRIS BIOMIMETICS sker tillsammans med partners och i nära samarbete med ledande forskare inom bl.a. hudens funktion och bioprocessteknik.

Inom livsmedel/alternativa proteiner bedrivs verksamheten under namnet SIMRIS NOVEL FOODS. Alger är själva basen i den marina näringskedjan och ett självklart inslag i alla diskussioner om hur det globala matsystemet ska ställas om. Alger är också ett av svaren på frågan om det stora proteinskiftet. Första produkten är den unika omega-3-olja som redan idag används i bolagets egna kosttillskott. Bolagets proteinrika algpulver Algae Flourish utvecklas just nu för livsmedelsändamål i samarbete med ett multinationellt företag. Erfarenhetsmässigt präglas EU av långsamma processer för regulatoriskt godkännande av nya livsmedel, men situationen är betydligt mer förmånlig i länder som USA, Singapore, samt Storbritannien efter Brexit. Bolaget ser för närvarande över sin regulatoriska strategi för att nå sina målmarknader inom rimliga kostnadsnivåer och tidsramar.

Verksamheten mot slutkonsument inom omega-3 under varumärket SIMRIS – det som folk mest förknippar med bolaget idag – kommer att koncentreras till det USA-baserade dotterbolaget Simris Inc. Bolaget kommer att söka en partner för hela eller delar av denna verksamhet för att uppfylla den fulla potentialen i de unika omega-3 produkter som bolaget har utvecklat under varumärket Simris® Algae Omega-3. Fram till dess att rätt partner identifierats kommer bolaget att fokusera sina insatser till digitala kanaler, där en nyutvecklad version av simris.com släpptes häromveckan som ett led i denna fokusering.

OKTOBER-DECEMBER 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 545 tkr (236). Nettoomsättningen i USA uppgick till 341 tkr (45).
  • Rörelseresultatet uppgick till –7 166 tkr (–6 125).
  • Bolaget tillfördes ytterligare 12,7 mkr före emissionskostnader genom inlösen av teckningsoptioner.
  • En konceptbutik öppnades i centrala Stockholm och en pop up-butik i New York.

JANUARI-DECEMBER 2020

  • Nettoomsättningen ökade till 2 166 tkr (1 743). Nettoomsätt­ningen i USA ökade till 1 011 tkr (133).
  • Rörelseresultatet uppgick till –23 694 tkr (–24 626).
  • En företrädesemission genomfördes som övertecknades och tillförde bolaget cirka 29,1 mkr före emissionskostnader.

KOMMENTAR TILL RAPPORT FRÅN STYRELSEN:

I samband med offentliggörandet av siffrorna avseende Q4 och helåret 2020 vill styrelsen förtydliga bolagets strategi och vidare framdrift.

Simris Algs huvudsakliga kärnverksamhet består i att utveckla och kommersialisera alg-baserade substanser, antingen i egen regi eller tillsammans med partners. Verksamheten kommer framöver att bedrivas inom tre verksamhetsområden:

SIMRIS BIOMIMETICS
Området cosmeceuticals/pharmaceuticals kommer att bedrivas under verksamhetsnamnet SIMRIS BIOMIMETICS. Syftet är att utnyttja mikroalgers unika biokemiska pathways och förmåga till post-translationella modifikationer, vilka har betydelse för utveckling och tillverkning av s.k. andra generationens biobaserade läkeme­del. Detta område är renodlat business to business och bolagets forsknings- och utvecklingskraft parat med dess unika produktions­metod är ett starkt erbjudande till potentiella partners. De första områdena är verksamma enzymer som skyddar huden mot fria radikaler, anti-inflammatoriska och prebiotiska polysackarider, samt substanser för behandling av så kallad atopisk dermatit. De första produkterna väntas nå marknaden under 2022.

Man kan notera att inom cosmeceuticals/pharmaceuticals kommer Simris unikt skonsamma produktionsmetod till sin rätt då känsliga protein- och peptidbaserade biomolekyler inte degenereras under tillverkningen, vilket kan vara fallet med andra produktionsmetoder och som är en av orsakerna till att lovande forskningspro­jekt inom algområdet har svårt att skalas upp industriellt.

Utvecklingen inom SIMRIS BIOMIMETICS sker tillsammans med partners och i nära samarbete med ledande forskare inom bl.a. hudens funktion och bioprocessteknik.

SIMRIS NOVEL FOODS
Inom livsmedel/alternativa proteiner bedrivs verksamheten under namnet SIMRIS NOVEL FOODS. Alger är själva basen i den marina näringskedjan och ett självklart inslag i alla diskussioner om hur det globala matsystemet ska ställas om. Processen att producera Omega-3 ger bolaget redan idag två ”extraprodukter”:

  • Algae Flourish, ett algpulver med mycket hög proteinhalt (över 55 procent) alla essentiella aminosyror och rik på mineraler och vitaminer.
  • Algae Ganache, en färsk algcrème med unik och mycket attraktiv smakprofil och konsistens.

Algae Flourish utvecklas just nu för livsmedelsändamål i samarbete med ett multinationellt företag vars namn vi tyvärr är förhindrade att avslöja. Algae Ganache har beskrivits som det veganska bröllopet mellan belugakaviar och foie gras, och har bland annat använts av den kända svenska kocken Paul Svensson/Fotografiska.

Det stannar dock givetvis inte här. Alger är ett av svaren på frågan om det stora proteinskiftet och Simris utvecklingskompetens och produktionsmetod förväntar vi oss ska resultera i fler samarbeten.

Inom området Novel Foods kan man notera att även om EU har mycket långsamma processer för regulatoriskt godkännande av nya livsmedel så är situationen betydligt förmånligare i länder som USA, Singapore, samt Storbritannien efter Brexit. Simris Omega-3 produkter är ännu inte godkända i EU och processen bedöms kräva ytterligare investeringar i vidare studier. Bolaget ser därför över sin regulatoriska strategi för att nå sina målmarknader inom rimliga kostnadsnivåer och tidsramar.

ANNONS