ANNONS

Styrelsen i Veg of Lund AB (publ) har utsett Fredrik Carling till ny VD för bolaget. Fredrik Carling har bred erfarenhet från att etablera nya produkter och bygga starka varumärken och kommer att fokusera på att driva Veg of Lunds uppdaterade tillväxtstrategi. Fredrik Carling har under de senaste tio åren arbetat som VD för Hövding Sverige AB. Fredrik Carling tillträder sin nya tjänst på Veg of Lund den 19 september 2022.

Veg of Lund har uppdaterat sin strategi och genomfört flera aktiviteter i syfte att öka försäljningen på befintliga och nya marknader. En viktig del i bolagets affärsmodell är att dels utveckla sin produktion och försäljning i egen regi i främst Sverige, Storbritannien och Irland, dels etablera ett samarbete med licenstagare för andra marknader, främst i övriga Europa, Sydostasien och Oceanien.

– Fredrik Carlings internationella bakgrund och erfarenheter som CEO för Hövding kommer att bidra starkt till Veg of Lunds fortsatta utveckling med fokus på försäljning och affärsutveckling – jag ser fram emot att arbeta tillsammans med Fredrik, säger Håkan K Pålsson, ordförande Veg of Lund.

Fredrik Carling är född 1971 och har haft flertalet ledande roller inom bolag med konsumentnära produkter och tjänster. Han kommer närmast från VD-posten för Hövding Sverige AB, ett bolag som framgångsrikt lanserat en ny typ av airbag som skyddar cyklister vid olyckor. Fredrik Carling har tidigare varit VD för Diesels nordiska verksamhet. Han har också varit varumärkesansvarig globalt och i Europa för Levi Strauss, med ansvar för konceptutveckling och lansering av nya varumärken.

– Jag ser framemot att börja på Veg of Lund och bygga vidare på den start och fantastiska produktinnovation som redan finns i bolaget. Att tillsammans med en driven och kompetent organisation och styrelse etablera existerande och nya produkter globalt kommer bli en spännande uppgift, säger Fredrik Carling, tillträdande VD för Veg of Lund.

ANNONS