Genom att använda tunnare plast på vår vegopytt och djupfrysta grönsaker sparas 5,9 ton plast varje år. De nya förpackningarna rullas ut löpande så fort befintligt förpackningsmaterial är slut.

Förpackningsförändringen görs bland annat på vår vegopytt och frysta grönsaker som är packade i plastförpackningar där fryst broccoli och bladspenat är två av storsäljarna. De nya förpackningarna görs i tunnare plast på totalt 12 olika artiklar. För våra ekologiska grönsaker har den vanliga plasten redan bytts ut mot en mer miljövänlig, baserad på förnyelsebar råvara. Varje artikel har fått en minskning av plasten med 7% – 28%, beroende på artikels förutsättningar.