Några av de mest utsatta luftkvalitetsmiljöerna i Göteborg och Mölndal blir nu först i Sverige med Arlas eldrivna mejerileveranser. Premiärtur på fredag.

Luftkvaliteten i Göteborg är en viktig fråga att lösa. I en upphandling 2020 vann Arla Göteborgs Stads mejeriupphandling och blev ny leverantör till de största kommunala köken i staden och kranskommunerna. Ett av önskemålen från kommunen var fossilfria transporter. Några av de mest utsatta miljöerna i Göteborg och Mölndal blir nu först i Sverige med Arlas eldrivna mejerileveranser.

Läs mer om Arla