ANNONS

Lantmännens föreningsstämma tog idag beslut om vilka som ska ingå i styrelsen. Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Sonat Burman-Olsson och Per Wijkander samt nyval av Jan Ehrensvärd, enligt valberedningens förslag.

Lantmännens styrelse bestod fram tills idag av Per Lindahl (ordförande), Hans Wallemyr (vice ordförande), Sonat Burman-Olsson, Johan Mattsson, Gunilla Aschan, Henrik Wahlberg, Johan Bygge och Per Wijkander samt av tre arbetstagarrepresentanter.

LÄS OCKSÅ: Han får utökat ledarskapsansvar inom Lantmännen

Under föreningsstämman − som hölls digitalt idag den 7 maj i Stockholm − beslutades att Lantmännens koncernstyrelse skall bestå av nio stämmovalda ledamöter samt arbetstagarrepresentanter. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av Sonat Burman-Olsson och Per Wijkander, samt nyval av Jan Ehrensvärd. Övriga ledamöter är valda fram till stämman 2021.

Jan Ehrensvärd är född 1968, utbildad till civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm och driver en gård utanför Tomelilla i Skåne med inriktning på växtodling. Sedan 2014 har gården också en omfattande odling av äpplen för bland annat must och cidertillverkning.

Kjell Eriksson ordförande valberedningen

– Jan Ehrensvärd har en bred erfarenhet från olika verksamheter och områden. Hans kunskap om förutsättningarna för svenskt lantbruk är djup, både genom utvecklingen av det egna företaget och via sin styrelsepost i Lantbrukarnas riksförbund (LRF). Jan har också en betydande erfarenhet från olika positioner i internationella företag som kommer vara mycket värdefull i styrelsearbetet när Lantmännen nu fortsätter utvecklingen i linje med den långsiktiga strategin, Jord till Bord 2030, säger Kjell Eriksson, valberedningens ordförande.

LÄS OCKSÅ: Lantmännen har utsetts till Årets Talangföretag 2019

Jan har ett flertal styrelseuppdrag; han innehar bland annat ordförandeposten i Treform Packaging AB och Äppelriket Ekonomisk Förening, och är ledamot i LRF:s riksförbundsstyrelse och Agria Djurförsäkring AB. Jan kommer att lämna uppdraget inom LRF och Agria Djurförsäkring i och med valet till Lantmännens styrelse.

Under det konstituerande mötet som efterföljde föreningsstämman omvaldes Per Lindahl som styrelseordförande och Hans Wallemyr som vice ordförande.

LÄS OCKSÅ: Lantmännens resultat för 2019 ”all time high”

ANNONS