ANNONS

Försäljningen i dagligvaruhandeln ökade med 6,6 procent under oktober 2022, jämfört med samma månad 2021, enligt branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandels Dagligvaruindex.

Prisökningen för livsmedel och alkoholfria drycker är fortsatt hög och uppgick under oktober till 17,2 procent enligt SCB:s Konsumentprisindex. Det gör att den prisjusterade försäljningsutvecklingen i dagligvaruhandeln kan estimeras till -10,7 procent.

Karin-Brynell-1
Karin Brynell, vd på Svensk Dagligvaruhandel.

– Tillväxten i dagligvaruhandeln drivs fortfarande av den höga inflationen. När priserna på livsmedel fortsätter att stiga anpassar konsumenterna sina köpvanor. Den prisjusterade försäljningsutvecklingen uppskattas till minus 10,7 procent, vilket är en historiskt låg nivå, säger Karin Brynell, vd på Svensk Dagligvaruhandel.

Försäljningsutvecklingen i butik uppgick i oktober till 7,2 procent jämfört med samma månad i fjol. Försäljningen i e-handeln minskade under månaden med 6,3 procent. Hemleverans minskade med 3,2 procent och upphämtning i butik med 9,9 procent. E-handelns andel av dagligvaruförsäljningen uppgick i oktober till 4,3 procent. E-handelsandelen hittills i år uppgår till 4,6 procent.

– Det är den fysiska handeln som driver försäljningsutvecklingen i dagligvaruhandeln. E-handelsandelen har under året pendlat runt 4,5 procent, varav strax över hälften utgörs av hemleverans och resterande av upphämtning, avslutar Karin Brynell.

Kalendereffekten för oktober beräknas till -1,1 procent. Den kalenderkorrigerade försäljningsutvecklingen uppgick därmed till 7,7 procent under oktober månad. Justerat för både prisökning och kalenderkorrigering estimeras försäljningsutvecklingen under månaden till -9,5 procent.

Dagligvaruindex för november publiceras 15 december.

ANNONS