ICA återkallar ICA Iskuber 2 kg på grund av risk för att produkten kan innehålla bitar av plast. Återkallelsen gäller endast produkter märkta med bäst-före-datum 11-01-2024.

ICA återkallar ICA Iskuber 2 kg med bäst-före-datum 11-01-2024. Återkallelsen sker som en försiktighetsåtgärd efter att leverantören informerat ICA om att man identifierat en risk för förekomst av plastbitar i produkten.  

– Vi ser allvarligt på det inträffade och utreder nu tillsammans med leverantören hur detta kan ha skett och hur vi säkerställer att det inte händer igen. Våra kunder ska alltid känna sig trygga med att våra produkter är säkra och håller en hög kvalitet, säger Lena Sparring, kvalitetschef ICA Sverige.

Incidenter som denna utreds noggrant och en åtgärdsplan med förebyggande åtgärder tas fram och följs sedan upp.

Vid återkallelsen stoppas produkterna i kassan och är inte möjliga att köpa. ICA beklagar det inträffade och uppmanar kunder som har köpt produkten att reklamera den via ica.se alternativt kontakta ICAs kundkontakt på telefon 020-83 33 33. ICAs kundkontakt har öppet vardagar mellan 8:00 och 15:00.