ICA återkallar färska knippmorötter från Italien på grund av att produkten innehåller för höga halter bekämpningsmedel.

Återkallelsen gäller knippmorötter från Italien 500g. Efter ett stickprov upptäcktes för höga halter bekämpningsmedel.

–  Vi ser mycket allvarligt på detta och återkallar produkten.Vi utreder nu vilka åtgärder vi kan vidta för att det inte ska ske igen, säger Kajsa Humlén Kirbe kvalitetschef ICA Sverige.

Incidenter som denna utreds noggrant och en åtgärdsplan med förebyggande åtgärder tas fram och följs sedan upp. Tillsynsmyndighet Solna stad och Livsmedelsverket har kännedom om det inträffade.

Vid återkallelsen stoppas produkterna i kassan och är inte möjliga att köpa. ICA beklagar det inträffade och uppmanar kunder som har köpt produkten att lämna tillbaka produkten till den ICA-butik där den köptes, reklamera via ica.se alternativt kontakta ICAs kundkontakt på telefon 020-83 33 33.

ICAs kundkontakt har öppet vardagar mellan 8:00 och 15:00.