ICA återkallar zucchini på grund av att produkten eventuellt kan innehålla salmonella. Produkten kan utgöra en hälsofara för konsumenter. 

Återkallelsen gäller zucchini inköpt från och med 2022-02-25 i Skåne, Västra Götaland, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Halland, Närke, Östergötland, Värmland, Gotland och Öland. 

– Vi ser mycket allvarligt på detta och återkallar produkten. För oss på ICA är det självklart att kunden ska kunna känna sig trygg med de produkterna vi erbjuder. Vi utreder nu vilka åtgärder vi kan vidta för att det inte ska ske igen, säger Kajsa Humlén Kirbe, kvalitetschef ICA Sverige. 

Konsumenter som fått symptom för salmonella efter att ha ätit produkten bör kontakta sjukvården. Incidenter som denna utreds noggrant och en åtgärdsplan med förebyggande åtgärder tas fram och följs sedan upp. Tillsynsmyndighet Solna stad och Livsmedelsverket har informerats. 

Vid återkallelsen stoppas produkterna i kassan och är inte möjliga att köpa. ICA beklagar det inträffade och uppmanar kunder som har köpt produkten att lämna tillbaka produkten till den ICA-butik där den köptes, reklamera via ica.se alternativt kontakta ICAs kundkontakt på telefon 020-83 33 33. ICAs kundkontakt har öppet vardagar mellan 8:00 och 15:00.