Många affärer drabbas hårt av coronaviruset – men inte livsmedelsbutikerna. Och Ica redovisar nu starkare försäljningssiffror för oktober. Försäljningen i ICA-butikerna steg med 8,9 procent i oktober 2020 jämfört med motsvarande månad i fjol. Även i jämförbara butiker ökade försäljningen med 8,9 procent.

”Ica ökade sin försäljning med 9 procent i oktober”

Under oktober 2020 uppgick försäljningen i ICA-butikerna till 10 817 Mkr exklusive moms, vilket är en ökning med 8,9 procent jämfört med samma månad föregående år. Under perioden januari- oktober 2020 uppgick försäljningen till 107 916 Mkr, en ökning med 7,4 procent jämfört med i fjol.

ICA Gruppen bedömer att kalendereffekten för oktober månad uppgår till +1,8%.

Per den 31 oktober uppgick antal ICA-butiker till 1 267 stycken.