ANNONS

Försäljningen i ICA-butikerna steg med 6,7 procent i december 2020 jämfört med motsvarande månad i fjol. I jämförbara butiker ökade försäljningen med 6,6 procent.

Under december 2020 uppgick försäljningen i ICA-butikerna till 12 300 Mkr exklusive moms, vilket är en ökning med 6,7 procent jämfört med samma månad föregående år. Under perioden januari-december 2020 uppgick försäljningen till 130 684 Mkr, en ökning med 7,2 procent jämfört med i fjol.

ICA Gruppen bedömer att kalendereffekten för december månad uppgår till +2,0%

Per den 31 december uppgick antal ICA-butiker till 1 266. Butiksförsäljningen för januari publiceras den 8 februari kl 08:45.