Försäljningen i ICA-butikerna steg med 5,7 procent i november 2020 jämfört med motsvarande månad i fjol. Även i jämförbara butiker ökade försäljningen med 5,7 procent.

Under november 2020 uppgick försäljningen i ICA-butikerna till 10 468 Mkr exklusive moms, vilket är en ökning med 5,7 procent jämfört med samma månad föregående år. Under perioden januari-november 2020 uppgick försäljningen till 118 384 Mkr, en ökning med 7,2 procent jämfört med i fjol.

ICA Gruppen bedömer att kalendereffekten för november månad uppgår till -2,1%.

Per den 30 november uppgick antal ICA-butiker till 1 266. Butiksförsäljningen för december publiceras den 12 januari 2021 kl 08:45.

För samtliga publiceringsdatum 2021, besök ICA Gruppens webbplats http://www.icagruppen.se/investerare/kalender