När ICA gör bokslut över 2020 års klimatutsläpp har klimatutsläppen i den egna verksamheten minskat med 76 procent jämfört med 2006 års nivå. Därmed överträffas målet om utsläppsminskningar om minst 70 procent. Under 2020 lanserade ICA också den nya klimatambitionen, som tar sikte på nettonollutsläpp och halverad klimatpåverkan från kundernas inköp av livsmedel till 2030.

Utsläppen har minskats genom stora insatser och förbättringar inom energi, köldmedia, logistiska flöden och godstransporter. ICA klimatkompenserar för samtliga återstående utsläpp från verksamheten.

Per-Strömberg-Vd-ICA-Gruppen
Per Strömberg, vd och koncernchef, ICA Gruppen.

– Det här visar att det går att göra något i klimatfrågan. Även om utmaningarna är stora, så är det fullt möjligt att minska utsläppen i den takt som behövs. Men det är inget som händer av sig självt. Jag är otroligt stolt över att vi gjort detta tillsammans. Varje lastbil som körts på förnybara bränslen, varje köldmediakonvertering och varje energieffektivisering har varit steg på vägen, säger Per Strömberg, vd och koncernchef, ICA Gruppen.

ICA Gruppen lanserade redan under 2020 en ny klimatambition för att styra arbetet framåt. Senast 2030 ska ICA Gruppen ha netto noll-klimatutsläpp* i den egna verksamheten. Dessutom ska klimatutsläppen från kundernas inköp av livsmedel halveras. För leverantörerna har ICA Gruppen sedan tidigare ett mål om att de ska anta vetenskapligt baserade klimatmål senast 2025.

– Vi är stolta, men inte nöjda. Arbetet måste fortsätta i linje med vetenskapen. Vi vet att vår största påverkan kommer från själva livsmedelsproduktionen, och genom att inkludera såväl kundernas inköp som våra leverantörer i ambitionen hoppas vi kunna använda vår kraft att påverka i hela värdekedjan, säger Kerstin Lindvall, hållbarhetsdirektör, ICA Gruppen.

Under 2020 lanserades även ICA:s Växa initiativ, som kommer att vara en stor och viktig del i ambitionen att halvera kundernas klimatfotavtryck från livsmedel. ICA Växa är en storsatsning på att öka andelen svenskproducerad, växtbaserad mat, genom scale-up* program, samverkan och öppen innovation, samt att främja lokala ekosystem.

ICA:s klimatutsläpp

• 2006 var klimatutsläppen i den egna verksamheten (lager, kontor, butik, apotek och transporter) 320 522 ton CO2e, eller 111 kg CO2e per kvadratmeter
• 2020 var klimatutsläppen i den egna verksamheten 92 121 ton CO2e, eller 26 kg CO2e per kvadratmeter
• Samtliga utsläpp för 2020 klimatkompenseras i noggrant utvalda projekt inom skogsbevaring och -plantering, förnybar energi och biomassa i länder i ICA:s leverantörskedja. Klimatkompensation sker genom South Pole.

ICA:s klimatambition

• ICA ska nå minst netto noll klimatpåverkan i den egna verksamheten senast 2030**
• ICA vill halvera klimatpåverkan från kundernas inköp av livsmedel till 2030
• ICA:s leverantörer ska anta vetenskapligt baserade klimatmål senast 2025***
Läs mer ICA Växa


* Genom att först testa i liten skala och sedan skala upp samarbete.
** ICA har för avsikt att följa Science Based Targets initiatives definition och standard för netto noll, vilken väntas offentliggöras under 2021, samt att få målet godkänt av organisationen
*** Senast 2025 ska ICA Gruppens leverantörer, motsvarande 70 procent av klimatpåverkan i bakomvarande led ha antagit vetenskapligt baserade klimatmål.

Läs mer om ICA