ICA har tillsammans med Oh My Greens tecknat avtal för en megafarm med färska kryddor från en helt ny vertikalodlingsanläggning i Söderfors, mellan Gävle och Stockholm. ICA-kryddorna odlas inomhus i ett kontrollerat system i en outnyttjad äldre ombyggd industrilokal, med förnybar el från vindkraft och ett recirkulerande optimerat vatten- och näringssystem.

Utvecklingen av kontrollerad inomhusodling öppnar upp för att året runt ge stabila odlingsförhållanden och jämn kvalitet över året. Vertikalodling inomhus med LED-belysning ger goda förutsättningar att anpassa odlingen efter växternas behov. Varje planta får på detta sätt rätt mängd ljus, näring och vatten för att oavsett tidpunkt på året alltid hålla en jämn kvalitet och smak. Genom att odla på höjden i flera våningar utnyttjas markytan effektivt och eftersom örterna odlas i befintliga lokaler har ingen ny odlingsmark tagits i anspråk. Volymen kommer att uppgå till 2,7 miljoner krukor årligen.

Jonas Andersson, Kategorichef frukt & grönt / blommor, ICA Sverige AB Foto: Tobias Göth

− Inom ICA jobbar vi kontinuerligt med innovationer och strävar efter att vara en drivande part i att utveckla framtidens matsystem. Att ta steget in i detta slutna system med vertikalodlade kryddor gör att vi säkrar varuförsörjningen och ambitionen framåt är att öka andelen svenskt och lokalt på våra hyllor, säger Jonas Andersson, chef affärsområde frukt, grönt och blommor på ICA Sverige.

Om anläggningen

• Använder befintlig lokal och tar ingen ny odlingsmark i anspråk
• Energieffektiv LED-belysning används i odlingarna
• 100 procent förnybar el från vindkraft
• IP Sigill klimatcertifierad odling
• Recirkulerande näringslösning ger goda möjligheter att begränsa vattenanvändningen
• 14 olika kryddsorter i sortimentet

Kryddorna levereras till ICA-butiker norr om Avesta från lagret i Borlänge.