Kiviks Musteri har beslutat att fokusera produktionen till Kivik. En konsekvens blir att produktionsenheten för främst legotillverkning av EMV i plastförpackningar i Stenhamra utanför Stockholm avyttras.

Stenhamra på Ekerö utanför Stockholm förvärvades 2014 av Kiviks Musteri för främst legotillverkning av EMV i plastförpackningar. Fr o m 1 oktober övertas verksamheten av svenskägda familjeföretaget Deleo AB.

– Vi känner trygghet i att de nya ägarna kommer att driva verksamheten vidare på ett sätt som säkrar arbetsplatserna för de anställda, något som varit viktigt i vårt arbete med att lämna Stenhamra. Samtidigt är det viktigt att vi därmed säkrat att våra kunder även fortsättningsvis har tillgång till de svensktillverkade varor produktionen i Stenhamra är inriktad på, säger Thomas Jensen, VD på Kiviks Musteri.

– Intresset för livsmedel framställda i Sverige är stort och växer. Vi ser en stor potential i att fokusera, stärka och utveckla verksamheten i Stenhamra tillsammans med medarbetarna där, säger Anton Bjurman, VD på Deleo.

Kiviks Musteri avyttrar produktionsenheten i Stenhamra på Ekerö utanför Stockholm för att kunna fokusera bolagets hela produktion till Kivik. Därmed frigörs synergier nödvändiga för att möta en allt hårdare konkurrens inom svensk livsmedelsindustri vad gäller att bl a kostnadspressen från framförallt EMV-kunder ökar.

– Intresset för våra varor är stort bland konsumenter, men vi behöver anpassa hela verksamheten till de förutsättningar på marknaden vi har att förhålla oss till. Att vi nu fokuserar hela vår produktion av både egna och andras varumärken till Kivik frigör synergier nödvändiga för att möta en allt hårdare konkurrens inom svensk livsmedelsindustri. Det ger oss rätt förutsättningar att kunna fortsätta vara en stark aktör på den svenska marknaden, säger Thomas Jensen, VD på Kiviks Musteri.