Kronfågel vill göra gott för planeten och arbetar aktivt med att minska plastförbrukningen. Vi har satt som mål att minska plast med 30 procent till 2025*. Vi är också partner till Plastinitiativet 2025**, där målsättningen är att de plastförpackningar som vi sätter på marknaden ska gå att materialåtervinna senast år 2025.

Mats Hedlund, vd på Kronfågel.

– Kronfågels hållbarhetsvision är att vara branschledande inom den här typen av frågor. Som livsmedelsproducent har vi stora möjligheter att göra skillnad inom plast och förpackningar, där vi har höga ambitioner om att minska andelen plast samt använda material som går i linje med klimatmålen, säger Mats Hedlund, vd på Kronfågel.

Kronfågel vill minska plastanvändningen
Kronfågel arbetar aktivt med att minska plastförbrukningen. Bland annat planerar vi att butikstesta nya frysta förpackningar där vi minskat tjockleken på förpackningen och sparar därmed 30 procent plast jämfört med tidigare. Vi kartlägger också all plastförbrukning internt i produktion, för att kunna sätta in åtgärder för minskning. 

Hållbart förpackningsarbete
DLF har lanserat Plastinitiativet 2025, där målsättningen är att de plastförpackningar som medlemsföretagen sätter på marknaden ska gå att materialutnyttja senast år 2025. Redan nu har vi gjort flertalet uppdateringar av våra förpackningar. Vi har till exempel bytt till transparenta tråg för att underlätta materialåtervinningen. Vi har minskat mängden tryck på våra frysta påsar för att de ska kunna materialåtervinnas. Och vi har påbörjat arbetet med att byta ut alla våra tråg till rPet, som är gjort av återvunnen plast.

Janneke Vackerberg, hållbarhetschef på Kronfågel. ­

– Det är en självklarhet för oss att arbeta med att minska andelen plast och skriva under Plastinitativet 2025. Det ligger väl i linje med vårt hållbarhetsansvar och företagets mission som handlar om att ständigt göra skillnad och bidra till hälsa och välbefinnande för människorna, kycklingarna och vår gemensamma planet, säger Janneke Vackerberg, hållbarhetschef på Kronfågel. ­

*Om plastminskingen:
Kronfågel vill minska plastförbrukningen i hela värdekedjan. I Kronfågels mål om att minska plasten med 30 procent ingår den förpackning- och produktionsplast vi använder inom vår egen verksamhet, eftersom det är där vi kan göra störst avtryck till en början.

**Om Plastinitiativet 2025:
DLF har lanserat Plastinitiativet 2025, där målsättningen är att de plastförpackningar som medlemsföretagen sätter på marknaden, och som omfattas av producentansvarsförordningen, ska gå att materialutnyttja senast år 2025.