Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg vill ha hjälp av den blå näringen för att öka Sveriges livsmedelsförsörjning. Det var ett av budskapen när den nytillträdde ministern höll ett inledningstal på Fiskbranschens Riksförbunds årsstämma.

Rysslands krig mot Ukraina har förutom mänskligt lidande skapat turbulens i de globala handelskedjorna, och har synliggjort allvarliga utmaningar när det gäller svensk livsmedelsförsörjning. Båda de här frågorna stod i centrum när Fiskbranschens Riksförbund höll årsstämma och Sjömatsforum31 mars.

Inledningstalare var Sveriges nya Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg. Hon välkomnade att fiskbranschen valt att sätta fokus på frågan om livsmedelsförsörjning.

  • Den säkerhetspolitiska situationen skapar osäkerheter för alla, bland annat i form av kostnadsökningar. Jag vill ha dialog med näringen om vad som kan göras för att stärka den svenska förmågan i det här läget, sa Anna-Caren Sätherberg.
  • Vattenbruket är en viktig del av livsmedelsproduktionen som kan utvecklas parallellt med yrkesfisket. Nya innovationer kan bidra till ökad tillväxt, och vi är medvetna om att regelförenklingar är viktiga för konkurrenskraften, sa Anna-Caren Sätherberg.

I talet tog landsbygdsministern fasta på att fisket och vattenbruket är viktiga näringar för Sverige, och att regeringen vill stärka den blå näringen med hjälp av strategiska satsningar. Det handlar om åtgärder för tillväxt som bidrar till målen i livsmedelsstrategin. Hon nämnde också förändring av spårbarhetssystemet och satsningar på blå bioekonomi som viktiga frågor.