ANNONS

Lantmännen förvärvar 30 procent av aktierna i KG:s Ägg, som sedan 2015 majoritetsägare i Stjärnägg – Sveriges största äggleverantör. Förvärvet kommer att leda till utökade utvecklingsmöjligheter inom den svenska värdekedjan för ägg, och är i linje med Lantmännens strategi för ökade satsningar och investeringar inom livsmedelsförsörjningen i Sverige.

Erik Pettersson, vd för KG:s Ägg.

– Genom den här affären skapar och säkrar vi en gemensam svensk plattform och stärker vår marknadsposition inom äggvärdekedjan från jord till bord. Vi har sedan tidigare samarbetat med Lantmännen kring bland annat foderutveckling. Jag ser nu fram emot ett nära samarbete med Lantmännen inom även fler områden, säger Erik Pettersson, vd för KG:s Ägg.

Per Olof Nyman, vd och koncernchef på Lantmännen.
Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef.

– Äggnäringen är en viktig del av det svenska lantbruket och ägg ett utmärkt både proteinrikt och näringstätt livsmedel. I samarbete med KG:s Ägg ser vi intressanta möjligheter när det gäller fortsatt utveckling inom produkt- och koncept, hållbarhet och foder. Förvärvet passar bra in i vår affärsportfölj och i vår värdekedja – med integrationer till såväl äggproducenter som kunder och konsumenter, säger Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef.

Håkan Burlin, vd för Stjärnägg.

– Med Lantmännen som delägare i KG:s Ägg får Stjärnägg en starkare huvudägare. Samarbetet kommer att stärka vår konkurrenskraft och ge oss möjligheter att snabbare nå våra mål inom bl.a. produktutveckling och hållbarhet. Kundnyttan i vårt erbjudande kommer att kunna stärkas ytterligare, säger Håkan Burlin, vd för Stjärnägg.

Carl-Peter Thorwid, chef för Lantmännens affärsområde Cerealia

I samband med att förvärvet träder i kraft tar Carl-Peter Thorwid, chef för Lantmännens affärsområde Cerealia, också plats i styrelsen för KG:s Ägg. Tillträde planeras äga rum 1 april.

ANNONS