I december 2014 var Lidl den första livsmedelskedjan att anta Greenpeace detoxutmaning och beslutade därmed att fasa ut skadliga ämnen från produktionen av textilier och skor. Samtliga mål nåddes under 2020 och livsmedelskedjans detoxresa presenteras nu i den omfattande rapporten Lidl Detox Report 2020.

Lidls intensiva hållbarhetsarbete under de senaste sex åren har gett resultat. Under 2020 har Lidl nått målet kopplat till Greenpeace detoxkampanj och fasat ut skadliga ämnen ur sin egentillverkade textilproduktion med syftet att förbättra de miljö- och hälsomässiga förutsättningarna inom textilindustrin.

Lidl i mål i Greenpeace detoxutmaning

– Vi är otroligt stolta över att vi nått vårt mål med Greenpeace detoxutmaning. Genom en rad åtaganden har vi framgångsrikt fasat ut skadliga ämnen från vår egen textilproduktion. Tack vare detoxkampanjen har vi tagit flera steg framåt och nått flera av våra hållbarhetsmål för 2020. Vi är nu redo att öka takten ytterligare, säger Johan Augustsson, Sverigechef på Lidl. 

Förutom nolltolerans mot de elva farliga ämnen som Greenpeace identifierade i Lidls produktionsprocess för textil, har livsmedelskedjan även infört en rad initiativ för en ökad samverkan och en mer hållbar leverantörskedja. Några av dessa initiativ är: 

  • Regelbundna leverantörsbedömningar avseende miljö och avloppsvatten. 
  • En ökning av hållbara material i Lidls egna produkter, certifieringsetificat via kontroller av en oberoende tredjepart. 
  • Lansering av Lidls första Cradle to Cradle-produker.
  • Utbildat över 400 anställda i miljö- och resurseffektivitet. 

Lidl Detox Report 2020 förklarar Lidls strategi, ger en översikt över de milstolpar som Lidl har uppnått mellan 2015 och 2020 och sammanfattar åtgärder och resultat från 2019. Rapporten ger även en översikt av de mål som Lidl kommer att fortsätta sträva efter för att uppnå en ännu mer hållbar produktion. Lidl fortsätter nu att genomföra ytterligare åtgärder i syfte att förbättra de miljö- och hälsomässiga förutsättningarna för en mer hållbar framtid.