Under förra verksamhetsåret ökade omsättningen med knappt 1 miljard till 11 751 miljoner SEK (10 798 MSEK), vilket är en ökning med 9 procent, det visar företagets årsredovisning som blev klar i dagarna. Lidl växte nästan tre gånger snabbare än övriga marknaden.

Lidls marknadsandel ökade under det senaste verksamhetsåret och fler kunder än någonsin besökte någon av livsmedelskedjans butiker runt om i landet. En trend som håller i sig, enligt de senaste siffrorna från GfK för det första halvåret 2020 ökade Lidl Sveriges kundstock med 11 procent.

– Vi är fast beslutna att utmana det befintliga livsmedelsoligopolet utan att det sker på bekostnad av höjda priser för våra kunder. Vi vill att fler svenska hushåll ska få tillgång till mat av högsta kvalitet till bästa pris. Trots att det är 17 år sedan vi öppnade vår första butik i Sverige är vi fortfarande utmanaren på den svenska livsmedelsmarknaden, säger Johan Augustsson, Sverigechef Lidl.

Under verksamhetsåret 1 mars 2019 – 29 februari 2020 ökade Lidl Sveriges nettoomsättning till 11751 MSEK (10798 MSEK 2018/2019). Det innebär en ökning på 8,8 procent, jämfört med branschen som växte med 3,1 procent under förra kalenderåret. Medelantalet anställda ökade till 3247 (3 019). Årets resultat slutade på minus 68 MSEK, efter ett år då stora insatser och investeringar gjorts för att fortsätta växa på den svenska marknaden. Förutom ett nytt centrallager i Örebro fortsätter arbetet med nyetablering av fler nya butiker samt ett nytt huvudkontor i Barkarby utanför Stockholm.

– Vi fortsätter att växa och ta marknadsandelar. Vi satsar för framtiden. För att kunna växa vidare behöver vi investera i vår infrastruktur, något som sätter spår i resultatet under en tid. Våra konkurrenter har byggt sina butiksnät och sina strukturer under årtionden, ja till och med århundranden. Nu tar vi flera stora, viktiga steg för att möjliggöra framtida tillväxt och ökad lönsamhet, inte minst genom vårt nya centrallager i Örebro, fortsätter Johan Augustsson.

– Kunderna uppskattar Lidl, det ser vi främst genom att vi växer snabbare än övriga branschen och att vi tar marknadsandelar från våra konkurrenter. Våra satsningar på ett bredare svenskt sortiment slår väl ut, avslutar Johan Augustsson.

Under verksamhetsåret öppnade Lidl ytterligare 14 butiker, bland annat i Norrköping, Älmhult, Karlskrona och på Lidingö. Samtidigt som årsredovisningen blev klar blev också företagets hållbarhetsredovisning färdig. Trots den stora tillväxten på 8,8 procent har företagets CO2-utsläpp minskat med 4,6 procent. Under 2019 delade Lidl genom Lidl Future Initiatives/Plastutmaningen ut 10 miljoner kronor för att stödja projekt utanför den egna verksamheten som främjar cirkulär plastanvändning och beteendeförändring hos konsument.

Läs mer på:
https://om.lidl.se/hallbarhet/hallbarhetsredovisning