Lidl Sverige ökar takten i hållbarhetsarbetet. Genom Lidl Future Initiatives ska livsmedelskedjan nu skänka tio miljoner kronor till ett eller flera
hållbarhetsprojekt som arbetar för minskad plastanvändning. Pengarna
har Lidls kunder bidragit till genom en tidigare prishöjning på 50 öre per
plastbärkasse.

LIdl Future Initiatives – PlastutmaningenUnder förra året implementerade Lidl en
global plast- och återvinningsstrategi med målet att 100 procent av all plast ska vara återvinningsbar år 2025. Dessutom ska den totala plastanvändningen minskas
med 20 procent.

Nu tar Lidl nästa steg med Lidl Future Initiatives där högskolor, universitet, ideella organisationer och oberoende forskningsinstitut kan ansöka om stöd för hållbarhetsprojekt kopplade till plast. Det kan exempelvis handla om att minska eller undvika plast, att utveckla alternativa material eller att driva beteendeförändring hos
konsument.

Läs också: Lidl utsedd till årets bästa livsmedelskedja

– Initiativet är ett naturligt nästa steg i vårt övergripande hållbarhetsarbete. Som
livsmedelsaktör är vi en del av dagens problem och vi vill därför vara en aktiv del
av framtidens lösning. Tio miljoner kronor kan göra skillnad i kampen för minskad
plastanvändning, med den här utlysningen säkerställer vi att våra kunders pengar
från prishöjningen på plastpåsar kommer till bäst nytta, säger Johan Augustsson,
Sverigechef på Lidl.

Det eller de projekt som får stöd ska bidra till en eller flera målsättningar:
• Minska eller undvika användningen av plast.
• Design och innovation av produkter och förpackningar i återvinningsbar plast eller andra alternativ som verkar för ett cirkulärt kretslopp.
• Återvinning av plast genom insamling, sortering och transport för ett cirkulärt
kretslopp.
• Stoppa uppkomsten av nedskräpning av plast i miljön.
• Forskning och utveckling för innovativa lösningar inom återvinning och resursbevarande.
• Beteendeförändring som bidrar till minskad användning av plast och uppkomst av plastskräp i naturen.

Läs också: Lidl ny sponsor till Svenska Handbollslandslaget

Ansökningarna kommer att bedömas av en extern expertpanel. Utvalda projekt
som går vidare i processen presenteras sedan för en jury bestående av representanter från Lidl som också fördelar de 10 miljonerna. Överlämningen sker vid en
prisceremoni den 5 december i Stockholm.

Expertpanelen består av:
Mattias Philipsson, vd Svensk Plaståtervinning
Åsa Stenmarck, IVL Svenska Miljöinsitutet 
Lena Lundberg, IKEM
Henrik Oxfall, RISE
Louise Ungerth, expert konsumentbeteende

Ansökan sker via projektwebben www.lidl.se/plastutmaningen och är öppen till den14 oktober 2019.
Läs också: Lidl satsar på mer svenskt och ekologiskt i deras butiker