ANNONS

Lidl Sverige har åtagit sig att sätta klimatmål inom ramen för Science Based Targets Initiative (SBTi). Det innebär att livsmedelskedjans klimatutsläpp ska sänkas i enlighet med Parisavtalet genom att undvika, minska eller kompensera för växthusgasutsläpp från verksamheten och leverantörsledet.

Genom att låta vetenskapliga mål ligga till grund för de egna klimatmålen kommer Lidl nu utöka sitt klimatarbete. Lidl Sveriges åtagande har kommit till stånd genom att Lidls ägare Schwarz-gruppen, med 12 500 butiker i 33 länder, har anslutit till SBTi.

Mer konkret kommer Lidl Sverige att sätta mål och åtgärder för att undvika, minska eller kompensera för växthusgasutsläpp från verksamheten och leverantörsledet. Målen utgår från det som enligt den senaste vetenskapen krävs för att nå Parisavtalets mål om att hålla den globala uppvärmningen väl under 2 grader.

– Vi arbetar ständigt med att effektivisera och minska vår egen miljöpåverkan, det är en jätteviktig fråga för oss. Sedan vi började mäta utsläppen av växthusgaser år 2016 har vi minskat dem med 22 procent trots en ökad omsättning under samma period med 31 procent. Det är en viktig milstolpe eftersom det visar att man kan ha en stark tillväxt och samtidigt minska utsläppen, säger Johan Augustsson, Sverigechef på Lidl.

Lidl Sverige har redan genomfört ett flertal åtgärder för att minska företagets koldioxidavtryck. Att gå över till en högre andel klimatsmarta drivmedel och fokusera på att få till en smartare logistik har varit särskilt effektivt. Nästa steg i åtagandet är att Lidl under de närmaste månaderna kommer precisera klimatmål och ambitionsnivå för hela verksamheten och leverantörsledet och därefter genomgå revidering och godkännande av SBTi.

– Klimatförändringarna hotar mänskligheten och vår framtid och därför krävs rejäla åtgärder på alla nivåer i samhället. Lidl Sverige har under många år fokuserat på att få ner de egna utsläppen. Genom att sätta mål inom SBTi tar vi nästa steg och sätter en ännu mer effektiv klimatstrategi. Vi kommer att berättaför kunderna vad vi gör och hur det går, eftersom vi vet att det är viktigt för dem, fortsätter Johan Augustsson.