Det oberoende europeiska institutet Top Employer har utsett Lidl Sverige till ”Top Employer Sverige”. Dessutom har hela Lidl-koncernen utsetts till ”Top Employer Europe”. Certifieringen bygger på att företaget uppfyller en rad olika krav kopplade till arbetsgivarfrågor.

Det oberoende institutet ”Top Employers”, med säte i Amsterdam och Düsseldorf, certifierar varje år världens bästa arbetsgivare. Certifieringen bygger på ett omfattande material som de deltagande företagen lämnar in till institutet och bedömningen görs utifrån ett stort antal parametrar som till exempel strategi och ledarskap, arbetsmiljö, rekrytering och onboarding, karriär, kompetensutveckling, mångfald, hållbarhet, engagemang och förmåner. 

– Vi har som mål att vara bland de mest attraktiva arbetsgivarna i landet. Med engagemang, kreativa lösningar, hårt arbete och glädje har vi fortsatt att etablera Lidl som en livsmedelsaktör att räkna med. Certifieringen bevisar att vi är en attraktiv arbetsgivare, det gör mig väldigt stolt, säger Helena Erlingsjö, HR-direktör på Lidl Sverige. 

Utöver Lidl i Sverige är det Lidl i sjutton andra europeiska länder som certifierats av Top Employer. Det stora antalet certifierade Lidl-länder gör att koncernen i stort fått motta certifieringen ”Top Employer Europe”. Institutet utvärderar varje år arbetsförhållanden hos ett stort antal europeiska arbetsgivare. Top Employer-institutet grundades för 30 år sedan och har i år certifierat över 1 600 organisationer med 7 miljoner anställda i 120 länder och regioner. 

Om Top Employer Institute
Genom Top Employers certifieringsprogram, valideras och certifieras företag som uppnår kraven inom ”People Practices” världen över. De områden som analyseras är bland annat strategi och ledarskap, arbetsmiljö, rekrytering och onboarding, karriär, kompetensutveckling, mångfald, hållbarhet, engagemang, förmåner, välmående och värderingar.