Löfbergs blir som första svenska kafferosteri medlem i European Coffee Federation (ECF), en europeisk branschorganisation med fokus livsmedelssäkerhet, hållbarhet och internationell handel.

På bild: Kathrine Löfberg, styrelseordförande, och Anders Fredriksson, vd, säger att medlemskapet i European Coffee Federation stärker Löfbergs.

– Det här innebär dels ett ökat kunskapsutbyte med andra aktörer, dels att vi påverka på europeisk nivå vilket stärker våra möjligheter att vara en ledande aktör när det gäller rättvis och hållbar produktion och handel, säger Kathrine Löfberg, styrelseordförande på Löfbergs.

LÄS OCKSÅ: Ny hållbarhetschef på Löfbergs

– Genom ECF får Löfbergs ett ännu större genomslag i kaffebranschen. Vi ser det som ett starkt komplement till våra övriga engagemang i odlarländer och på våra lokala marknader, säger Anders Fredriksson, vd på Löfbergs.

ECF består av 16 nationella branschföreningar och 37 medlemsföretag som står för cirka 35 procent av världens kaffehandel.