Stockholms Stadsmission befarar att stigande matpriser kommer att slå hårt mot personer i ekonomisk utsatthet. För att bekämpa den matfattigdom som breder ut sig öppnar Stockholms Stadsmission sin fjärde sociala matbutik – Matmissionen i Handen den 29 april.

Matmissionen i Hallunda. Pressbilder på Johan Rindevall, Jörgen Friman och Karin Brynell. Foto: Anna Z Ek

Oroligheterna i omvärlden har hittills bidragit till stora prisökningar på energi och drivmedel som blir alltmer kännbara för konsumenter. Att handla mat har blivit dyrare. Enligt SCB har livsmedelspriserna ökat med 6,1 procent i mars, jämfört med 4,5 procent månaden innan. Stockholms Stadsmission har lång erfarenhet av att möta personer i ekonomisk utsatthet och befarar att utvecklingen gör att många fler kommer att behöva stöd framöver för att klara av sina mest basala behov.

– Vi är oroliga eftersom vi vet att de människor vi möter genom Matmissionen redan har utmaningar att ha råd att äta bra, näringsriktigt och att kunna välja den mat de verkligen vill äta. Expansionen av Matmissionen är ett viktigt steg för oss att tillsammans med dagligvarubranschen dämpa och bekämpa matfattigdomen, säger Johan Rindevall, chef Matmissionen på Stockholms Stadsmission.

Matmissionen kombinerar ekologisk och social hållbarhet genom att sälja produkter som riskerar att bli svinn, med ett särskilt rabatterat pris till människor i utsatthet. Produkterna doneras i första hand från dagligvaruhandelns och dagligvaruindustrins lager och online-handel. Butiken i Handen är den fjärde butiken som öppnar i Stockholm och ingår i en gemensam storsatsning mellan Stockholms Stadsmission, Svensk Dagligvaruhandel och Dagligvaruleverantörers Förbund. Sedan tidigare finns tre butiker – Jakobsberg, Hägersten och Hallunda Centrum – där drygt 7 000 medlemmar kan handla billigare mat.

– Vårt samarbete med Stockholms Stadsmission har varit mycket positivt. 31 av våra medlemsföretag donerar regelbundet varor till Matmissionens butiker, vilket bidrar till såväl minskat matsvinn som minskad matfattigdom. Vi ser fram emot öppnandet av ytterligare en butik, säger Jörgen Friman, VD på Dagligvaruleverantörers Förbund.

Matmissionen har en viktig roll. Samarbetet gör det möjligt för våra medlemmar att på ett enkelt sätt donera överskott till ett bra ändamål. Maten når och stöttar människor i ekonomisk utsatthet, en grupp som fått det allt tuffare den senaste tiden givet omvärldsläget. Vi bidrar nu till att en ny butik öppnar, som vi vet är efterfrågad. Vi är stolta över att dagligvaruhandeln är en del av detta, säger Karin Brynell, VD Svensk Dagligvaruhandel.