MAX meddelar att Curt Bergfors, MAX grundare, huvudägare och arbetande styrelseordförande, har somnat in den 8 maj 2022 med den närmaste familjen vid sin sida. Han efterlämnar hustru, fyra barn, barnbarn samt övrig släkt och vänner.

Curts visionära idé- och kunskapsrikedom har präglat MAX utveckling och tillväxt under företagets hela historia. Hans engagemang inom samhällsfrågor och hållbarhet har också fått effekter långt utanför företaget och Sveriges gränser.

− Curt var en älskad make, pappa, farfar och svärfar som värnade om oss alla. Vi sörjer honom djupt. Han var också en mycket omtyckt och uppskattad ledare och föregångare inom näringslivet. Vi känner honom som en stark visionär, entreprenör och filantrop. Jag talar för oss alla i familjen att han lämnar ett outsägligt stort tomrum efter sig och vi vet att vi delar den känslan med Curts alla vänner, medarbetare på MAX och i de stiftelser som han grundade och engagerade sig i, säger Richard Bergfors, koncernchef och VD för MAX.

Curt Bergfors föddes den 27 februari 1949. Redan som 19-åring öppnade han och hans sambo Britta Fredriksson (f.d. Andersson) sin första grillservering i Gällivare. Datumet var den 14 juni 1968 och restaurangkedjan MAX började sin historia. Curts passion, entreprenörsanda, drivkraft samt hans genuina engagemang för hållbarhet; hälsa, rättvisa och miljö, satte den höga nivån av innovation och utveckling som genomsyrar MAX som företag. År 2002 tillträdde Curts äldsta söner; Richard och Christoffer Bergfors, som VD respektive vice VD för företaget. Även den yngsta sonen Wilhelm Bergfors är idag aktiv i företaget och ledamot i styrelsen. Curt var arbetande styrelseordförande och i allra högsta grad en lysande och tongivande ledstjärna i familjeföretaget MAX fram till sin bortgång.