Norrmejerier får tillsammans med SLU och flera andra parter 48 miljoner kronor för att bidra till utveckling och innovation på matområdet. Pengarna delas ut av forskningsrådet Formas i en ny satsning på hållbarhet, kompetens och konkurrenskraft i livsmedelssystemet.

Anna-Karin Karlsson, Hållbarhetsdirektör Norrmejerier Foto: Johan Gunséus.

– Vad vi äter avgör hur både vi, djuren och planeten mår. Därför känns det både viktigt och spännande att delta i en långsiktig forskningssatsning för en stabil och hållbar livsmedelsproduktion i hela Sverige, säger Anna-Karin Karlsson, Norrmejeriers hållbarhetsdirektör.

LÄS OCKSÅ: Norrmejerier investerar 10 miljoner kronor i klimatväxling

Det statliga forskningsrådet Formas står bakom satsningen som ska främja utveckling och innovation samt ökad kunskap i hela livsmedelskedjan. Fyra tvärvetenskapliga kompetenscentrum bildas för att forskare, näringsliv och andra aktörer ska kunna samverka och bidra till ett mer hållbart och konkurrenskraftigt livsmedelssystem.

Norrmejerier deltar i centret SustAinimal som leds av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Forskningen där ska fokusera på att utforska djurens samspel med mark, vatten och växter, samt djurens framtida roll för en hållbar livsmedelsproduktion. Projektet har ett brett angreppssätt, där flera hållbarhetsfaktorer kommer att belysas. Bland annat ska man titta på nya metoder för att stimulera biologisk mångfald, nya digitala tekniker i lantbruket och nya foderstrategier som gör det möjligt att använda gräs och grödor ännu mer effektivt och klimatsmart.

– Norrland har mycket bra förutsättningar för både mjölk- och köttproduktion av hög kvalitet. Genom att samverka och dela kunskap med forskare och andra aktörer i livsmedelskedjan kan vi använda de unika resurser vi har på ett ännu mer hållbart sätt, säger Anna-Karin Karlsson.

Norrmejeriers medverkan i forskningssatsningen kommer att ingå i företagets hållbarhetsprogram som syftar till att uppfylla FN:s globala hållbarhetsmål, Sveriges nationella miljömål och branschspecifika initiativ till 2030.