Norrmejerier har framtiden för sig men ett svagt resultat bakom sig”, så summerar Krister Zackari, Norrmejeriers vd året 2021 och konstaterar att intresset för lokalproducerade och hållbara livsmedel kvarstår. Ersättningen till de norrländska mjölkbönderna har höjts under året, ytterligare en höjning har också genomförts i februari 2022. Resultatet, efter finansiella poster, landade på 16,4 miljoner kronor.

krister zackari Norrmejerier
Krister Zackari, vd Norrmejerier

– Våra omkostnader har eskalerat de se­naste åren och fortsatte så under 2021 trots oförändrade volymer. Det leder till ett nega­tivt resultat, vilket förstås är en besvikelse säger Norrmejeriers vd, Krister Zackari.

LÄS OCKSÅ: Norrmejerier byter till en mer klimatsmart förpackning

Med fokus på att förbättra, effektivisera och hitta besparingar i verksamheten startade Norrmejerier därför under året ett internt program kallat ”omvandlingsresan”.

– Omvandlingsresan är ett viktigt steg i att skapa en effektiv organisation som med stort fokus kan ta sig an uppgiften att vända resultatet, säger Krister Zackari. Denna omvandling har inneburit att vi tyvärr har behövt bli lite färre. En del av övertaligheten har vi dock kunnat hantera genom naturliga avgångar och interna omställningar.

Som ett led i Norrmejeriers strategi att fullt fokusera på kärnverksamheten såldes under året Norrmejeriers transportbolag Lincargo AB till Tempcon Group. Ett långsiktigt avtal med Lincargo/Tempcon tecknades för att säkerställa att norrländska mejeriprodukter även i framtiden kommer att nå kunder och konsumenter via en hållbar och effektiv samdistribution.

– 2021 innehöll förstås även många positiva händelser, säger Krister Zackari. Till exempel ökade både investe­ringar och antalet invånare i Norrland. Den norrländska grillosten togs emot väl och vårt varumärke Västerbottensost fortsätter att växa i försäljning, 2021 ranka­des det dessutom som Sveriges tredje starkas­te varumärke inom livsmedel.

Ett tufft år för mjölkbönderna

För de norrländska mjölkbönderna har det varit ett tufft år med kraftigt ökande kostnader för el, diesel, foder, gödsel och utsäden.

Göran Olofsson Norrmejeriers styrelseordförande. Foto: Johan Gunseus

–   De stadigt ökande kostnaderna har givetvis påverkat lönsamheten för mjölkgårdarna. För att till viss del kompensera detta höjde Norrmejerier betalningen för den invägda mjölken i juni 2021 med 35 öre per kg och i februari 2022 med 40 öre per kg vilket känns bra, säger Göran Olofsson Norrmejeriers styrelseordförande.

Den totala invägningen till mejerierna i Umeå, Burträsk och Luleå har 2021 minskat till 201 miljoner kg mjölk. Norrrmejeriers styrelseordförande, Göran Olofsson ser ändå tecken på att det finns framtidstro på de norrländska gårdarna.

–   Vi ser en god återinvesteringsvilja på gårdarna och stort intresse bland unga för att driva lantbruk och det är positivt för framtiden säger Göran Olofsson. Att ett antal mjölkgårdar har lagt ned eller ställt om verksamheten under det gångna året har varit en förväntad utveckling, samtidigt ser vi att återinvesteringar nästan balanserat upp produktions­bortfallet.

Norrmejerier 2021 (siffror inom parentes avser 2020)

  • Resultat efter finansiella poster: 16,4 miljoner kr (63 miljoner kr)
  • Omsättning: 1 959 miljoner kr (2 023 miljoner kr)
  • Faktisk ersättning invägd mjölkråvara, inkl. föreslagen vinstdelning: 3,64 kr/kg (3,61 kr/kg)
  • Invägning: 201 miljoner kg (207 miljoner kg)
  • Antalet aktiva mjölkbönder i december 2021: 308 st (330 st)

Utifrån 2021 års resultat kommer Norrmejeriers styrelse inte att föreslå föreningsstämman någon vinstdelning för 2021.

Länk: Norrmejeriers Års-och Hållbarhetsredovisning 2021