Den här veckan har elpannor tagits i drift i Spendrups anläggning i Hällefors, som därmed får en helt fossilfri energiförsörjning genom förnybar el.

I Hällefors tappas bland annat Loka-vattnet på PET-flaska. Årligen produceras cirka 70 miljoner liter dryck i produktionsanläggningen.  

Omställningen till fossilfri energiförsörjning är nästa stora miljöförbättrande satsning i Hällefors efter den vattenledning som togs i drift för två år sedan. Ledningen ersatte de 2 000 lastbilstransporter som årligen gick från källorna i Loka. Nu ersätts oljepannor med elpannor, som kommer drivas av förnybar el från vattenkraft. Omställningen ger en koldioxidbesparing på nära 1 000 ton årligen och är en av de större investeringar som är gjorda i Hällefors, cirka 10 miljoner kronor. 

Det är roligt att nu kunna berätta att vi ställer om till förnybar energiförsörjning i Hällefors. Det är ett viktigt steg i vårt miljöarbete, där vi arbetar med att minska vår klimatpåverkan och har som mål att vara en fossilfri verksamhet 2025, berättar Hans Lindgren som är chef för fastighet och media på Spendrups Bryggeri. 

I Spendrups bryggeri i Grängesberg är energiförsörjningen fossilfri sedan ett år tillbaka. Även där används förnybar el men också biobränsle från restprodukten drav, förnybar olja samt biogas från den egna avloppsreningen. Även på transportsidan har stora kliv nyligt tagits, genom att Spendrups egna lastbilar kör på fossilfritt bränsle sedan april 2020 men också genom att nytt transportavtal med ett flertal leverantörer. Spendrups mål är att till 2025 vara fossilfria i produktionen och i inrikes transporter.