Alla bolagen inom ICA-koncernen i Sverige har antagit en ny hälsostrategi som bygger på en ambition att göra det enklare för våra kunder att leva hälsosamt. Ett av de första målen är att senast 2025 ska kundernas inköp av frukt och grönt motsvara en konsumtion om 500 gram om dagen. Det ska ske genom inspiration och en rad olika åtgärder i butik, kommunikation och genom påverkansarbete.

ICA-koncernens hälsoambition kommer att löpa från 2021–2025 och är uppdelad i tre fokusområden: psykiskt välmående, fysiskt välmående och säker antibiotika-användning. Psykiskt välmående handlar om att förbättra det psykiska välmåendet i samhället genom att skapa trygghet och lugn i livets olika skeden. Inom fysiskt välmående är fokus på att göra det enklare att leva lite mer hälsosamt, till exempel genom att öka konsumtionen av frukt och grönt och minska sockerinnehållet i produkter. Det tredje området är att ICA ska främja och säkra en långsiktig och säker antibiotika-användning.

Per-Strömberg-Vd-ICA-Gruppen
Per Strömberg, vd på ICA Gruppen.

– Sett till vår storlek och närhet till människor har vi ett stort ansvar, men också en stor möjlighet att bidra till en positiv utveckling i samhället. Vi behöver inspirera och göra det enklare för våra kunder att göra hälsosamma val. För att ytterligare stötta våra kunder utvecklar vi även tjänster för att öka våra kunders psykiska välmående, säger Per Strömberg, vd på ICA Gruppen.

Endast två av tio äter tillräckligt med frukt och grönt varje dag. Samtidigt visar ny forskning att hälsosamma matvanor minskar risken för att drabbas av depression och psykisk ohälsa. Fyra av tio äter för mycket socker, vilket kan leda till ökad risk för diabetes, övervikt, fetma och dålig munhälsa.

Kerstin Lindvall, hållbarhetsdirektör på ICA Gruppen
Kerstin Lindvall, hållbarhetsdirektör på ICA Gruppen.

– Vi har som mål att senast 2025 ska kundernas inköp av frukt och grönt motsvara en konsumtion om 500 gram om dagen. Vi kommer också att göra insatser för att sänka sockerinnehåll i våra egna märkesvaror med fokus på barn och barnfamiljer. Förhoppningen är att insatser som dessa ska göra det enklare för våra kunder att leva mer hälsosamt, säger Kerstin Lindvall, hållbarhetsdirektör på ICA Gruppen.

Hälsoambitionen omfattar flera satsningar inom ICA-koncernens svenska verksamheter. Några exempel:

  • ICA Sverige ska arbeta för att kundernas inköp av frukt och grönt ska motsvara en konsumtion av 500 gram om dagen senast till år 2025.
  • Apotek Hjärtat genomför en intern utbildningssatsning inom området psykisk ohälsa under våren. De kommer även att arbeta med proaktiva åtgärder för att förebygga utveckling av diabetes typ2, bland annat genom glukosmätningar på utvalda apotek.
  • ICA Banken ska ge ut guider för att hjälpa och stötta kunder genom svåra skeden i livet. Guiderna innefattar separation, arbetslöshet, sjukdom och dödsfall. ICA Banken jobbar även med barn och ungas psykiska hälsa genom bland annat ”jourhavande kompis” och samarbete med ECPAT.
  • ICA Försäkring erbjuder kristerapi vid mobbning och skydd vid våld i nära relationer i hemförsäkringen samt familjeterapi i barnförsäkringen.
  • ICA Fastigheter ska fortsätta utveckla utegym, lekplatser och andra hälsofrämjande lösningar kring sina fastigheter, som kan bidra till att våra kunder har en aktiv vardag.