Nu ska ett industriområde i centrala Enköping genomgå en totalomvandling och bli attraktiva bostadskvarter med varierad bebyggelse. ByggPartner har skrivit kontrakt med Magnolia Bostad AB om att bygga 189 lägenheter samt med ICA Fastigheter AB om att bygga en ICA Supermarket.

Nu är detaljplanen klar för Icas stora bygge på Lillsidan. Hur bygget kommer att påverka handeln i Enköping återstår att se.

ICA-butik i Enköpings nya stadsdel

Det centralt belägna området, som kallas Lillsidan, ligger mellan entrén från E18 och centrum och har idag prägeln av ett blandat industri- och företagsområde. Nu kommer området att genomgå en totalomvandling till en ny stadsdel med hyresrätter, bostadsrätter, radhus, förskola, omvårdnadsboende och handel.

ByggPartner har nu skrivit kontrakt med Magnolia Bostad AB om att bygga 189 lägenheter, fördelade på två etapper, samt med ICA Fastigheter AB om att bygga en ICA Supermarket-butik.

Projektet kommer att starta omgående och beräknas vara färdigt i sin helhet 2024.
Ordervärdet för båda etapperna är 272 Mkr och går in i ByggPartners orderbok för kvartal 1 2021