Everfresh satsar klimatsmart och byter träpall mot SRS returpallar för sina varutransporter till och från Coop. Från mitten av april får landets samtliga Coopbutiker sin frukt och grönt levererad på de hållbara och cirkulära pallarna.

Varje månad levererar Everfresh cirka 55.000 pallar med frukt och grönt till Coops 800 butiker i hela landet. Bytet från träpall till returpallar generar en årlig besparing på cirka 50 ton CO2e.

”Klimatfrågan är en av vår tids allra viktigaste utmaningar. För oss är det en självklarhet att göra allt vi kan för att bidra till en mer hållbar matkonsumtion. Att byta till mer klimatsmarta pallar är därför en naturlig del av vår strategi”, säger Dragisa Jovanovic, projektledare på Everfresh.

För chaufförerna innebär hanteringen av SRS pallar också en bättre arbetsmiljö och även en förenklad hantering. Träpallar klasskvalificeras i olika kvalitéer som ofta leder till tidsödande diskussioner, vilket nu helt elimineras.

Det är mycket positivt att Everfresh går över till att använda pallar som kan återanvändas och gå in i ett cirkulärt system. Förutom att användningen av den här pallen minskar klimatpåverkan, medför id-märkningen på pallarna tidigare och mer korrekt dataöverföring som förbättrar transportplanering. Med pallarna blir även arbetsmiljön mer hälsosam för chaufförer, terminalarbetare och butiksmedarbetare eftersom SRS pallar inte avger damm och träflis”, säger Peter Rosendahl, transportchef på Coop Sverige.

För Everfresh innebär övergången en bättre spårhantering. SRS pallar är försedda med RFID-taggar och Everfresh blir först med att läsa av taggarna. På så sätt vet de alltid var varje pall befinner sig och hur många pallar som flödar ut och in per dag. Everfreshs intention är att framåt öka spårbarheten för all frukt och grönt som är lastad på pallen, vilket är värdefullt när efterfrågan på spårbarhet ökar kraftigt.

Sigrid Helgason, Key Account Manager på Svenska Retursystem.

”Många svenska odlare levererar frukt och grönt till Coop och det här ger ringar på vattnet i hela branschen. Flera odlare kommer nu att passa på att utöka sin användning av de betydligt mer hållbara pallarna till glädje för både klimatet och användarnas arbetsmiljö. Vi är självklart stolta över att få vara med och hjälpa till med att reducera företagens klimatpåverkan” säger Sigrid Helgason, Key Account Manager på Svenska Retursystem.