Marknadsföring och förändrade attityder samt ökad tillgång i butik till såväl styckdetaljer som färs – det är exempel på åtgärder för att främja konsumtionen av vildsvinskött. Nu utlyser Jordbruksverket 5,5 miljoner kronor för projekt som ska bidra till mer vildsvin på svenska tallrikar.

Utlysningen ingår som ett av flera uppdrag i regeringens så kallade vildsvinspaket. Att främja konsumtionen av vildsvinskött utgör en del av den nationella livsmedelsstrategin. Strategins övergripande mål är en ökad livsmedelsproduktion som är hållbar och konkurrenskraftig.

– Vildsvinskött ligger rätt i tiden. I nuläget gör konsumenter mer medvetna val av mat och man vill veta varifrån råvaran kommer. Vildsvinskött är en svensk och hållbar produkt. Men för att lyckas, och höja konsumenternas förtroende för vildsvinskött, krävs en attitydförändring. Vildsvin ses ibland enbart som ett problem – vi behöver lyfta de positiva delarna med vildsvinskött, säger Camilla Bender Larson.

Stärkt samarbete och förädling

Från den 17 juni fram till den 1 september i år är det möjligt för företag, organisationer, föreningar, kommuner och regioner att ansöka om stöd för projekt. Projekten kan innefatta ett eller flera av följande områden:Marknadsföring/kampanj som främjar konsumtionen av vildsvinsköttFörändringsarbete kring värderingar och attityder om vildsvinsköttets potentialStärkt kommunikation och informationsspridning om vildsvinsköttStärkt samarbete mellan berörda parter i hela viltkedjanKunskapshöjande åtgärder med fokus på bearbetning/detaljstyckning, förädling/mathantverk, tillagning, försäljning, exponering och ursprung.

Vildsvinskött i olika former

Inför utlysningen har Jordbruksverket hämtat in synpunkter från centrala aktörer – som jägarkåren, LRF, livsmedelsproducenter, restaurangnäring och dagligvaruhandeln. Syftet har varit att få en tydlig bild av vad som krävs för att nå målsättningen att öka konsumtionen.

– Ett konkret exempel är att konsumenterna behöver få tips och idéer om vad man kan göra av köttet. Köttet behöver också finnas i olika former i butik: detaljstyckat, som färs, skav eller grillbitar. Vi inser att ökad efterfrågan kräver ökad tillgång vilket är en svår balansgång. Vi hoppas att dessa insatser kan bidra till ökad avsättning av svenskt vildsvinskött som i sin tur kan leda till att minska den mängd av vildsvinskött som idag importeras, säger Camilla Bender Larson.