I april uppgick City Gross försäljning till 799 miljoner kronor, vilket var ett tapp på 7,1 % i jämförbara butiker. Tappet förklaras delvis med starka siffror från föregående år som påverkades rejält av bunkringen men också av en stor kalendereffekt med anledning av årets tidiga påsk.

-Jag är ändå nöjd med vår försäljning och tycker att vi hela tiden förbättra vår service och vårt utbud till kund. Just nu fokuserar vi mycket på frukt- och gröntavdelningen och utbildar grönsaksmästare, just för att kunna erbjuda samma fantastiska service där som i våra andra färskvaruavdelningar, berättar Anders Wennerberg, vd City Gross.

Försäljning City Gross, april 2021

21-april
FörsäljningUtvecklingUtveckling
netto (mkr)samtliga*jämförbar
799-5,0%-7,1%