Nästan två av tre svenskar, 64 procent, tycker att klimatförändringarna är den miljöfråga som är mest akut i dag. För att bidra till ett minskat klimatavtryck i sin vardag är svenskarna mest villiga att källsortera, spara el hemma och gå och cykla mer. Det visar Orklas Hållbarhetsbarometer, som kartlägger svenskarnas syn på hållbart vardagsliv.

– Det måste vara lätt att göra rätt som privatperson. Att sluta äga bil kanske inte alla har möjlighet till, men de flesta av oss kan exempelvis källsortera och äta lite mindre kött. Vi måste också kunna lita på att de företag vi köper varor och tjänster av gör sitt för att de produkterna ska vara så klimatsmarta som möjligt, säger Cecilia Gannedahl, kommunikationsdirektör på Orkla Sverige.

Det vanligaste svenskarna är beredda att göra för att minska sitt klimatavtryck är att källsortera. Det är två av tre svenskar, 67 procent, beredda att göra, följt av att spara energi i hemmet och att gå och cykla mer. Andelen svenskar som källsorterar är dock ännu högre. Hela 79 procent av svenskarna uppger att de redan idag källsorterar i mycket eller ganska hög utsträckning.

Fyra av tio svenskar, 41 procent är villiga att konsumera mindre i allmänhet och nästan lika många, 39 procent, är beredda att flyga mindre för att minska sitt klimatavtryck. Ännu färre, 37 procent, är villiga att äta mindre kött för att minska sitt klimatavtryck. Det hamnar på sjunde plats i listan över vad svenska är villiga att göra för att minska sitt klimatavtryck i vardagen.

– Det är väldigt bra att så många svenskar är beredda att bidra i sin vardag för att minska sina klimatutsläpp. Samtidigt står det vi äter för en tredjedel av hushållens klimatavtryck, så att äta mer växtbaserat är det enklaste och mest effektiva sättet att minska sitt klimatavtryck, säger Cecilia Gannedahl.