ANNONS

Bergendahls Food rapporterar en positiv utveckling för räkenskapsåret 19/20 med ett resultat på 108 miljoner kronor. Det är en stark förbättring jämfört med föregående år. Bakom resultatförbättringen ligger såväl effekten av corona som bättre styrning och kostnadskontroll.

Omsättningen för Bergendahls Food ökade med 2,5 procent och resultatet förbättrades från -15 miljoner kronor (EBIT) till 108 miljoner kronor (EBIT) för verksamhetsåret 2019/2020. I mitten av verksamhetsåret lanserades ett åtgärdsprogram för att få ner bolagets kostnadsnivå och förbättra styrningen.

– Under våren fick vi till en förbättrad styrning och uppföljning av både butiker och lager, vilket har gett en mycket positiv effekt. Samtidigt bröt corona ut och försäljningen i hela dagligvaruhandeln ökade. Det känns bra att vi har vänt utvecklingen för bolaget och kan redovisa ett positivt resultat på 108 miljoner kronor. Men samtidigt är vi bara i början på vår resa, säger Håkan Åkerström vd Bergendahls Food.

Ny organisation

Håkan Åkerström tillträdde den 1 september 2019 och har även arbetat med att förändra och stärka organisationen. En ny företagsledning för Bergendahls Food har rekryterats och arbetet med strategi och planer framåt har påbörjats.
– Vi har ett nytt starkt team på plats och jag ser fram emot att fortsätta utvecklingen av Bergendahls Food. Under detta verksamhetsår kommer vi bland annat öppna två nya City Gross butiker, Häggvik i november och Hyllie till våren. Vi satsar även på att utveckla vår grossistverksamhet och har också etablerat ett nytt affärsområde för externa kunder, säger Håkan Åkerström

ANNONS