Fyra av fem svenskar källsorterar, men trots att svenskarna oroas över både plastens miljöpåverkan och mängden plast i haven källsorteras en betydligt mindre andel plast än andra material. Det visar Orklas Hållbarhetsbarometer, som kartlägger svenskarnas syn på hållbart vardagsliv. Bara 49 procent av all plast sorteras ut från hushållens avfall att jämföra med till exempel glas på över 90 procent och pappersförpackningar på 75 procent*. 

– Det är viktigt att förstå vad som kan motivera svenskarna att källsortera och vilka hinder hushållen ser i att källsortera mer, säger Cecilia Gannedahl, kommunikationsdirektör på Orkla Sverige.

Orkla Sverige har undersökt svenskarnas syn på hållbart vardagsliv och nästan hälften av svenskarna upplever att det är svårt att veta om en förpackning kan återvinnas eller inte. Det är också den information som är den viktigaste informationen på en produktförpackning enligt svenskarna. Sju av tio tycker att det är viktigt att de produkter man köper har återvinningsbara förpackningar och sex av tio köper hellre förpackningar av återvunnen plast än vanlig plast.

– Orkla har som mål att alla egna förpackningar ska vara 100 procent återvinningsbara till 2025 vilket är ett viktigt steg, men undersökningen visar också att det är lika viktigt att vi är tydliga med att beskriva för hushållen hur förpackningen ska källsorteras, säger Cecilia Gannedahl.

För att återvinna mer plast behöver insamlingen öka. I dag sorteras cirka 50 procent av alla plastförpackningar ut av svenska konsumenter, resterande går direkt till restavfall. Projekt för att utveckla sortering även i restavfall pågår men än så länge är det enligt Svenska Miljöinstitutet avgörande att hushållen källsorterar i större utsträckning för att Sverige ska nå målen för återvinning av plast.

Förra året tillverkades över 300 miljoner ton plast världen över, varav en stor del går till förpackningstillverkning. Totalt används åtta procent av världens olja till plasttillverkning. Genom att återvinna mer plast kan oljeanvändningen minska, liksom koldioxidutsläppen.

Om Orklas Hållbarhetsbarometer:

Hållbarhetsbarometern kartlägger svenskarnas syn på hållbart vardagsliv och har nu genomförts för andra året i rad. Orklas Hållbarhetsbarometer bygger på en webbaserad kvantitativ studie, som genomfördes av Ipsos på uppdrag av företaget Orkla under oktober 2020. Underlaget består av 1 000 svenska respondenter som motsvarar ett representativt urval med hänsyn till kön, ålder och region. Samtliga respondenter över 18 år. Samma undersökning har även genomförts i Norge, Danmark, Finland, Estland, Lettland och Litauen.

Insamling och återvinning:

  • 54 % av svenskarna oroar sig över mängden plast i haven. (Efter klimatförändringar är plast i haven den miljöfråga som oroar svenskarna allra mest).
  • 61% av svenskarna är oroade över plastens miljöpåverkan.
  • 79 % av svenskarna källsorterar sitt avfall.
  • 46 % av svenskarna tycker ofta att det är svårt att veta om en förpackning kan återvinnas eller inte.
  • Att källsortera är det flest svenskar är beredda att göra för att minska sitt eget klimatavtryck.

Återvunnen plast:

  • Huruvida förpackningen kan återvinnas är den viktigaste informationen på en produktförpackning, enligt svenskarna.
  • 67% tycker att det är viktigt att de produkter man köper har återvinningsbara förpackningar
  • 62 % köper hellre förpackningar av återvunnen plast än vanlig plast

* Naturvårdsverket, Återvinning av förpackningar och avfall; https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Mark/Avfall/forpackningar-returpapper/