Den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige har drygt 210 märkesanvändare och över 11 300 produkter godkända för märkning. För att tydligare kunna följa försäljningsutvecklingen har Svenskmärkning skrivit avtal med NielsenIQ.

Den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige lanserades i april 2016 som ett gemensamt initiativ från LRF, Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel. Syftet är att erbjuda en tydlig ursprungsmärkning som gör det enkelt för konsumenten att välja svenskproducerade råvaror, livsmedel och växter och på så vis bidra till produktion, tillväxt och marknadsutveckling.

— Vi vet att konsumenterna efterfrågar Från Sverige-märkta råvaror, livsmedel och växter och att den efterfrågan bidrar till tillväxt. Däremot har vi haft svårt att mäta utvecklingen i specifika kategorier. Nu har vi genom ett samarbete med NielsenIQ, möjliggjort en uppföljning som innebär att vi kan följa försäljningsutvecklingen på förpackade varor i butiksledet inom flertalet kategorier. Vi hoppas att samarbetet med NielsenIQ kommer gynna alla parter, säger Ulrika Ekström, vd Svenskmärkning AB.

Samarbetet bygger på data från Gs1/Validoo som de märkesanvändande företagen själva har rapporterat in. Svenskmärkning validerar att företagen har avtal med Svenskmärkning och fångar upp eventuella felregistreringar.

NielsenIQ har inkluderat denna kodning i sitt system vilket gör att NielsenIQ kunder kan följa försäljning och andelar inom Från Sverige-märkt på samma sätt som andra märkningar, exempelvis ekologiskt.

— Att öka sina andelar på Från Sverige-märkta produkter är för många av våra kunder ett viktigt nyckeltal därför är NielsenIQ glada över samarbetet med Svenskmärkning som möjliggör för oss att bidra med nya insikter till våra kunder, säger Kenneth Solstrand, senior manager NielsenIQ.